Start Aktuellt Metodbok Resurser Artiklar Om NEPI
NEPI - nätverk för läkemedelsepidemiologi

Nyhetsbrev Läkemedelsreformen

Utsättning av läkemedel

En orsak till att läkemedelsbehandlingar inte avslutas trots att argument till detta finns, är att ordinerande läkare inte vill utsätta patienten för eventuella risker. Detta kan undvikas med kunskap om hur man gör för att undvika utsättningsbesvär. En risk finns också att patient och ordinatör misstolkar utsättningsreaktioner som att sjukdomssymtomen återkommit och därmed skapas en felaktig sanktion för att återuppta onödig behandling.

Det är svårt att finna tydliga råd om att avsluta läkemedelsbehandling eller hur man byter till annat läkemedel eller annan behandling. Vårdprogram, FASS, Läkemedelsboken och många andra skrifter ger bra stöd inför beslut om att påbörja läkemedelsbehandlingar men saknar oftast råd och stöd för utsättning.

 

Ett av de allra bästa initiativen för att förbättra informationen till läkare kring utsättning avläkemedel är en särskild bok - FAS-UT - som har tagits från läkemedelskommittén i Västerbotten under ledning av allmänmedicinaren Claes Lundgren.

 

Läs mer om FAS-UT här »

 


 

NEPI har tidigare upprepade gånger, senast vid Läkemedelsriksdagen 2007, ställt krav på att information om läkemedel från läkemedelsföretag även den ska innehålla information om hur läkemedlet ska sättas ut - snabbt eller med nedtrappning - samt vilken information patienten bör erhålla i samband med utsättning.

 

För att detta ska vara konsekvent genomförs krävs förändrade krav på innehållet i den produktresumé, SPC, om ansvarigt läkemedelsverk inom EU fastställer. Med god vilja kan dock befintlig information inom SPC:er samlas och struktureras i FASS-texter. Saknas information om utsättning är även det en värdefull information som bör vägas in vid val av läkemedel.

 


 

thomas nihlén

 

I årets motionstid har en motion inlämnats från bl a Thomas Nihlén, miljöpartiet, där detta krav ställs med hänvisning till NEPI:s tidigare önskemål.

 

Se Motion 2008/09:So283 Utsättning av läkemedel.

 

 

Socialstyrelsen Öppna jämförelser 2008