Start Aktuellt Metodbok Resurser Artiklar Om NEPI
NEPI - nätverk för läkemedelsepidemiologi

Nyhetsbrev Läkemedelsreformen

EU-möte om läkemedelsepidemiologi i Sverige

Under Sveriges EU-ordförandeskap andra halvåret 2009 är ett av de områden som lyfts fram möjligheterna för och behovet av uppföljning av läkemedels användning och deras effekter.

 

Mötet den 29 juli 2009 planeras av en arbetsgrupp ledd från TLV (Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket) tillsammans med övriga berörda myndigheter, Socialdepartementet samt olika intressenter. Mer information följer.

 

Läs mer (Socialdepartementet) »

 

 

Socialstyrelsen Öppna jämförelser 2008