Start Aktuellt Metodbok Resurser Artiklar Om NEPI
NEPI - nätverk för läkemedelsepidemiologi

Nyhetsbrev Läkemedelsreformen

Läkemedel i Öppna jämförelser 2008

Läkemedel i öppna jämförelser 2008

 

NEPI anordnar tillsammans med Socialstyrelsen samt Centrum för farmakoepidemiologi vid Karolinska institutet (CPE) ett arbetsmöte kring läkemedel i Socialstyrelsen öppna jämförelser 2008. Mötet genomförs tisdagen den 3 november i Stockholm.

 

Målgrupp är personer som arbetar aktivt med uppföljning av och/eller kvalitetsarbete kring läkemedelsanvänding inom landstingen.

 

Målet för mötet är att

  • ge  deltagarna fördjupad förståelse för styrkor och svagheter i valda läkemedelsindikatorer samt underlätta framtida lokala analyser.
  • bygga ett nätverk kring läkemedel i öppna jämförelser med ansvariga för läkemedelsfrågor hos sjukvårdshuvudmännen.

Enstaka restplatser kan finnas. Är du intresserad - maila till info@nepi.net.

 

 

Socialstyrelsen Öppna jämförelser 2008