Start Aktuellt Metodbok Resurser Artiklar Om NEPI
NEPI - nätverk för läkemedelsepidemiologi

Nyhetsbrev Läkemedelsreformen

Äldre och läkemedel -

Forskning, utbildning och praktik - var står vi idag?

 

Image0001

Tisdagsmöte på Läkaresällskapet den 3 februari 2009

Kl. 17.30 - 19.00

Adress: Klara Östra Kyrkogata 10, Stockholm

 

Websändning via www.sls.se

 

Kerstin Hulter Åsberg, moderator:

Kort påminnelse om höstens mediala händelser:

DN-serien Dementa drogas, TV-programmet Uppdrag granskning: Fallet Gulli, Socialstyrelsen och SKL: Öppna jämförelser av andel personer 80+ med 10 eller fler läkemedel, med 3 eller fler psykofarmaka.

 

Ylva Böttiger:

Åldrandets farmakologi - vad lär sig läkarstudenterna och vad skulle de behöva lära sig?

 

Yngve Gustafsson:

Symtombehandling hos äldre ofta livsfarlig!

Varför behandlas äldre kvinnor och män olika?

 

Sten Landahl:

SBU-rapporten om äldres läkemedelsanvändning snart ute!

Västra Götalands strategi för ökad patientsäkerhet och kvalitet.

 

Barbro Westerholm: Nu är det allvar.

Läkarkåren måste ta saken i egna händer för patienternas skull!

 

Diskussion som inleds med förberett inlägg av distriktsläkare Åke Schwan