Start Aktuellt Metodbok Resurser Artiklar Om NEPI
NEPI - nätverk för läkemedelsepidemiologi

Nyhetsbrev Läkemedelsreformen

"Styrformer för bättre läkemedelsanvändning"

- rapport från  CMT i samverkan med NEPI

CMT (Centrum för utvärdering av medicinsk teknik vid Linköpings universitet) har på uppdrag från Socialdepartementet samt Sveriges kommuner och landsting tagit fram en rapport om hur landstingen styr läkemedelsanvändningen. NEPI har medverkat i rapportens framtagande.

Läs rapporten här »

Syftet med rapporten är att kartlägga olika styrformer för läkemedels-användning i landstingen och analysera deras betydelse för rättvisa och effektivitet i läkemedelsanvändningen. Ett delsyfte med studien, som görs för första gången, är att starta utvecklingen av metodik för den här typen av analys.

Studien består av tre delar. Den första delen är en kartläggning av landstingens styrning av läkemedelsförmånerna. I del två redovisas mått (indikatorer) som beskriver utfallet i form av läkemedelsanvändningen i olika landsting. I del tre analyseras skillnader i kunskaps- och ekonomistyrning i relation till skillnader i läkemedelsanvändning i form av de utfallsmått som beskrivits i del två.

Ett huvudresultat är att landsting med ett decentraliserat kostnadsansvar för läkemedel samtidigt hade lägre kostnader för läkemedel i öppen vård per invånare och högre följsamhet till rekommendationer utan att volymen läkemedel avvek från övriga landsting.

 

tablett