Start Aktuellt Metodbok Resurser Artiklar Om NEPI
NEPI - nätverk för läkemedelsepidemiologi

Nyhetsbrev Läkemedelsreformen

Individdata (krypterade) över läkemedelsuttag till landstingen

Enligt regeringens lagrådsremiss "Ökad kvalitet vid läkemedelsförskrivning" som publicerades fredagen den 29 januari innehåller förslag om att Apotekens Service AB, ska lämna ut uppgifter på individnivå om uttag av läkemedel och andra varor, till landstingen. Syftet är att landstingen ska få möjlighet att göra bättre medicinsk uppföljning av enskilda patienters uttag av förskrivna läkemedel hos apoteken. På så sätt ska kvaliteten och effektiviteten i läkemedelsförskrivningen höjas.

I lagrådsremissen föreslås också att läkemedelsförteckningen även ska innehålla uppgifter om förskrivarens namn, yrkesspecialitet och plats. Syftet är att stärka patientsäkerheten.

Förslagen följer till stora delar de förslag som lämnades av den särskilda arbetsgrupp för långsiktig effektivisering av läkemedelsanvändning i mars 2009.

I och med beslut i Riksdagen så genomförs de föreslagna förändrinarna fr  m 1 juli 2010. Detta kommer att kräva satsningar av sjukvårds-huvudmännen kring arbetsformer, bearbetning och analys av lokala data. NEPI har för avsikt att medverka i denna procedur. Mer information kommer.

Läs remissen här »

Läs regeringens "Frågor och svar om lagrådsremissen" här »

Läs propositionen »

Läs debatten i Riksdagen »

 

tablett