Start Aktuellt Metodbok Resurser Artiklar Om NEPI
NEPI - nätverk för läkemedelsepidemiologi

Nyhetsbrev Läkemedelsreformen

Missvisande tolkning av statistik från Ekot

Statistik från Socialstyrelsens Läkemedelsregister visar att den i Ekot rapporterade alarmerande ökningen av förskrivningen av läkemedel inom gruppen N05C Sömnmedel och lugnande medel till barn och ungdomar i åldern 0-18 år i huvudsak rör sig om introduktion av en helt ny behandlingsprincip. Det kroppsegna hormonet melatonin registrerades som läkemedel under juni 2007 och har lindriga biverkningar och ej beroende- eller utsättningsproblematik.

LÄS fördjupad rapport från NEPI »

Ett särskilt tack till Andrejs Leimanis vid Socialstyrelsens läkemedelsregister för snabb och kunnig hjälp!

Ökning av totalt antal behandlade ungdomar

Det totala antalet behandlade barn och ungdomar har i statistiken ökat från
5 457 år 2006 till 9 296 år 2009, eller en ökning med 70 %. Ökningen som i princip helt förklaras av ökad melatoninanvändning är dock sannolikt falskt för hög då det är möjligt att inte all användning av melatonin innan läkemedlet registrerades juni 2007 finns registrerad.

Användning utanför registrerad indikation

Användningen av melatonin till barn och ungdomar innebär en användning utanför registrerad indikation. Sådan användning är vanlig vid behandling av barn och ungdomar då kliniska prövning ej alltid kan eller har hunnit utföras på barn.

Läs mer om användning av läkemedel till barn utanför registrerad indikation »

Lärdomar

Läkemedelsstatistik är komplex och full av fallgropar. Ingen har arbetat med detta utan att göra misstag eller dra fel slutsatser. För att validera läkemedels-statistik behövs ofta lokalkännedom om verksamhet och särskilt hur läkemedel används i praktiken.

Sveriges Radios Ekot-redaktion kan liksom andra nyhetsredaktioner inte besitta sådan sakkunskap. Därför rekommenderar NEPI att de som hämtar ut läkemedelsstatistik på begäran från allmänhet och media, alternativt själva distribuerar läkemedelsstatistik inom ett visst terapiområde, så långt som möjligt kontrollerar validiteten i statistiken genom att

  • internt bryta ned statistiken ända ner till substansnivå för att studera vilka som är de stora förändringarna som förklarar helheten
  • om möjligt studerar motsvarande statistik inom lokal verksamhet i samråd med sakkunnig lokal medicinskt sakkkunnig expert

Statistik från Socialstyrelsens läkemedelsregister

N05C Sömnmedel och lugnande medel för 0-18 år 2006-2009 för SVERIGE »

N05C Sömnmedel och lugnande medel för 0-18 år 2006-2009 per LANDSTING »

Läs mer:

Ekots rapportering 2010-03-05 »

Socialstyrelsens läkemedelsregister »

Läkemedelsverket om melatonin (Circadin) / produktmonografi »

Europeiska läkemedelsverket om melatonin (Circadin) / produktresumé »

Europeiska läkemedelsverket informerar allmänheten om melatonin(Circadin) »

Företaget Nycomed informerar om melatonin (Circadin) »

 

Socialstyrelsen Öppna jämförelser 2008