Start Aktuellt Metodbok Resurser Artiklar Om NEPI
NEPI - nätverk för läkemedelsepidemiologi

Nyhetsbrev Läkemedelsreformen

Klasskillnader i vården

- en artikelserie i Svenska Dagbladet

Svenska Dagbladet startar i dag den 4 maj en artikelserie på Idag-sidan kring klasskillnader i vården. I det första avsnittet fokuseras på ojämlig användning av läkemedel i Stockholm, särskilt vad avser användningen av antibiotika.

Artikeln är intressant av flera skäl. I första hand naturligtvis sakfrågan i sig men framför allt kring ansatsen. Skillnader i läkemedelsanvändning diskuteras ofta utifrån skillnader mellan landsting, eller delar av landsting/regioner. Det är naturligt att variationerna ökar något när man studerar mindre enheter då slumpfaktorn får en större roll. Men Idag-sidans redaktion har en poäng i att peka på att skillnaderna (och ojämlikheten) i läkemedelsanvändning har grundläggande strukturella orsaker som t ex läkartillgång, incitamentstrukturer i vården, kunskap och attityder bland såväl förskrivare som allmänhet, krav från omgivningen.

När det gäller nya läkemedel är det en utmaning för vården och läkarna att skapa strukturer som gör att det mer än i dag är de enskilda patienternas behov, och inte varifrån och vilken information läkaren har fått eller sjukvårdens struktur, som styr vilken behandling som kommer att ges i den enskilda fallet. En viktig del i detta arbete är också en förbättrad uppföljning kring hur framför allt nya läkemedel används och vilka effekter denna användning har.

Läs mer:

Sveriges Kommuner och Landsting: Vård på (o)lika villkor - en kunskapsöversikt om sociala skillnader i svensk hälso- och sjukvård »

Socialstyrelsen: Hälso- och sjukvårdsrapport 2009 »

Socialstyrelsen: Folkhälsorapport 2009 »

Socialstyrelsen: Läkemedel 2009 »

CMT-rapport om styrformer för bättre läkemedelsanvändning 2010 »

 

Socialstyrelsen Öppna jämförelser 2008