Start Aktuellt Metodbok Resurser Artiklar Om NEPI
NEPI - nätverk för läkemedelsepidemiologi

Nyhetsbrev Läkemedelsreformen

Remissvar

Socialstyrelsen Dnr 4188/2010 "Hur Learning Management System (LMS) kan användas för kunskapsspridning och fortbildning kring läkemedelsförskrivning
för AT-läkare".

Läs remiss »

Läs svar »

 

tablett