Start Aktuellt Metodbok Resurser Artiklar Om NEPI
NEPI - nätverk för läkemedelsepidemiologi

Nyhetsbrev Läkemedelsreformen

Rosiglitazon indraget - prevalenstabeller

Mediciner som innehåller rosiglitazon, dvs Avandia, Avandamet och Avaglim, dras in tillfälligt i hela EU. Orsaken är att rosiglitazon kan ge en ökad risk för hjärt-kärlbiverkningar. Den tillfälliga indragningen sker efter en noggrann utredning och på rekommendation av den europeiska läkemedelsmyndighetens (EMA) vetenskapliga kommitté (CHMP).

Läs mer på Läkemedelsverkets hemsida »

Från Socialstyrelsens läkemedelsregister har följande prevalenstabeller per län för Avandia, Avandamet och Avaglim hämtats. Totalt behandlades under perioden juni t o m augusti i år 4 487 patienter med något av preparaten. Eftersom läkemedel vid fortgående behandling normalt hämtas ut ungefär en gång per kvartal (pga reglerna kring läkemedelsförmån) är antalet personer som under ett kvartal hämtat ut läkemedlet en god uppskattning av antalet individer som får behandling över tid.

Antalet personer som behandlades under de tre månaderna med respektive produkt var

Hämta prevalenstabeller per län »

Hämta prevalenstabeller för riket »

Start      Aktuellt      Metodbok      Resurser      Artiklar      Om NEPI