Start Aktuellt Metodbok Resurser Artiklar Om NEPI
NEPI - nätverk för läkemedelsepidemiologi

Nyhetsbrev Läkemedelsreformen

"Sömnmedel" är inte alltid sömnmedel!

Av administrativa skäl indelas läkemedelsubstanser på olika sätt. Det dominerande sättet är det så kallade ATC-systemet som samordnas av ett särskilt WHO-kontor i Oslo.

Inom den administrativa gruppen "N05C Sömnmedel och lugnande medel" blandas en lång rad mycket olika substanser. T ex finns både beroendeframkallande bensodiazepiner (Valium och liknande läkemedel) och kroppsegna hormon som melatonin i denna grupp. De senare bör EJ betecknas med "sömnmedel" vare sig i lekmannasammanhang eller i professionella diskussioner mellan medarbetare i vården och forskare.

Upprepade gånger rapporteras statistik över "sömnmedel" som utgår från den administrativa grupperingen som innefattar läkemedel som inte bör betecknas som sömnmedel.


Läs mer om misstag i rapportering av sömnmedel, särskilt till unga här »

Läs mer om ATC-systemet här »

Statistik över användningen av N05C Sömnmedel och lugnande medel »

ATC står för

  • Anatomisk
  • Terapeutisk
  • Kemisk (Chemical)

Läkemedel grupperas utifrån den förmodade huvudsakliga indikationen (användningsområdet) i första hand utifrån organsystem, därefter utifrån olika grundläggande farmakologiska principer och till slut efter kemisk släktskap. Indelningen är av olika skäl inte helt enhetlig och etiketterna för de olika grupperna är beskrivande men en blandning av terapeutisk och kemisk nivå. Att två substanser är i samma grupp innebär inte i sig alltid en farmakologisk/kemisk släktskap.

Beteckningen på en grupp kan ibland vara helt missvisande! Ett sådant exempel är gruppen "C02 Antihypertensiva medel" = blodtrycksänkande medel. Denna grupp innehåller INGEN av de substanser som normalt används som blodtryckssänkande läkemedel i Sverige. Här finns ett mindre antal substanser som har använts på detta sätt, och kan användas på detta sätt, men som ej passat in i en rad andra grupper med rent farmakologiska namn som t ex "C09 Medel som påverkar renin-angiotensinsystemet".

 

tablettburk