Start Aktuellt Metodbok Resurser Artiklar Om NEPI
NEPI - nätverk för läkemedelsepidemiologi

Nyhetsbrev Läkemedelsreformen

Herceptinanvändning svårtolkad
- tveksam statistik i Dagens Nyheter

I en artikel publicerad i Dagens Nyheter 2011-03-14 med titeln "100-tals går miste om cancermedicin" presenteras statistik som är ofullständig.

Även om det sedan tidigare är känt att det finns dokumenterade skillnader i användningen av trastizumab (Herceptin) mellan regioner så går det inte att dra några säkra slutsatser för enskilt landsting av den statistik som Dagens Nyheter redovisar.

Länk till artikel i Dagens Nyheter »

Användningen av den monoklonala antikroppen trastizumab (handelsnamn Herceptin) vid bröstcancer som är HER2-positiv varierar mellan sjukvårdsregionerna. Detta är känt sedan tidigare och finns redovisat i flera skilda sammanhang, bland annat från IMS Health och Läkemedelsindustriföreningen. Det är också känt att det finns ett utrymme för ökad användning av trastizumab givet dagens rekommendationer. Fler kvinnor än som får behandling i dag skulle sannolikt dra nytta av Herceptin.

Artikeln i Dagens Nyheter bygger på statistik från Apotekens service AB och redovisar bl a enligt DN att "förskrivningen av läkemedlet skiljer sig kraftigt åt mellan olika landsting. Läkarna i Jämtland skriver till exempel ut tre gånger så mycket Herceptin per tusen invånare som kollegerna i Västmanland. Det visar försäljningsstatistik för år 2010 från Apotekens Service, som DN har tagit del av

"

Statistiken som Dagens Nyheter redovisar har följande svagheter/fel:

1. Förskrivs ej!

Herceptin förskrivs ej på recept till enskild patient utan rekvireras till vårdavdelningar och mottagningar. Uttrycket förskrivning är således felaktigt.


2. Förbrukning vid sjukhus oavsett bostadsort - inte användning hos landstingets egna patienter

Då läkemedlet inte förskrivs till enskild patient kan användningen inte direkt kopplas till befolkningen i varje landsting. De uppgivna volymerna beskriver således FÖRBRUKNING VID SJUKHUS inom respektive landsting.
Dock gäller att cancervård inte alltid sker inom det egna landstinget. Patienter kan och får ofta vård vid specialinriktade onkologiska kliniker, ibland vid universitets-/regionsjukhus i andra landsting. Dessa patienters rekvirerade läkemedel redovisas då inte för det landsting till vilket patienten hör utan som en förbrukning vid den klinik där behandlingen ges.
Därför analyseras data om cancerläkemedel normalt stegvis - först på regional nivå och sedan efter särskilda kontroller på landstingsnivå när detta är möjligt.


3. Skillnader i ålder mellan landstingens befolkning

Landsting har befolkning som skiljer sig åt vad gäller ålders- och till en mindre del könsfördelning. Eftersom bröstcancer är vanligare i vissa åldrar bör statistik om behandling av bröstcancer relateras till åldersfördelning. Jämtland med en äldre befolkning har således sannolikt högre förekomst av bröstcancer än Västmanland.

 

tablett