Start Aktuellt Metodbok Resurser Artiklar Om NEPI
NEPI - nätverk för läkemedelsepidemiologi

Nyhetsbrev Läkemedelsreformen

Användning av statiner i Sverige under 2010

- aktuell statistik med anledning av debattartikel

Med anledning av en kontroversiell debattartikel i DN Debatt 2011-04-26 redovisas här aktuell statistik kring användning av läkemedelsgruppen statiner i Sverige år 2010.

Hämta statistik i form av Excel-dokument »

Läkemedelsverket har i en särskild kommentar på sin hemsida betonat att de aktuella rekommendationerna från 2005 - "Behandling med blodfettsänkande läkemedel för att förebygga hjärt-kärl sjukdomar" - respektive 2006 fortfarande gäller.

Läs kommentar från Läkemedelsverekt »

Läs information för allmänheten 2005 »

Läs information för hälso- och sjukvårdspersonal 2005 »

Socialstyrelsens nationella riktlinjer

Hjärtsjukvård 2009 »

Stroke 2009 »

Statistiken redovisas landstingsvis som antal behandlade individer, antal behandlade indivier per 1000 invånare samt som volym definierade dygnsdoser per 1000 invånare (justerat för skillnader i ålder och kön mellan landstingen). Vidare redovisas antal behandlade individer per åldersgrupp i Sverige.

För fördjupad statistik om blodfettsänkande läkemedel över tid, se NEPI:s rapport om effekterna av TLV:s genomgång av förmån för blodfettsänkande läkemedel.

Läs NEPI-rapport här »


 

tablett