Start Aktuellt Metodbok Resurser Artiklar Om NEPI
NEPI - nätverk för läkemedelsepidemiologi

Nyhetsbrev Läkemedelsreformen

ADHD-läkemedel i Sverige

För att få mer information - logga in på de lösenordskyddade sidorna så kan du pröva på ett dynamiskt diagram över ADHD-läkemedlens användning i Norge och Sverige 2006-2010! Lösenord ges till sakkunniga inom läkemedelsepidemiologi, maila till info@nepi.net.

Med anledning av rapportering i bl a Ekot 11-08-07 redovisas här aktuell statistik över antal behandlade individer 2006-2010.

Källa: Socialstyrelsens läkemedelsregister

Data och diagram får fritt användas med angivande av källa: "Data från Socialstyrelsens läkemedelsregister sammanställt av NEPI."

OBSERVERA att de jämförelser som redovisades i Ekots inslag med jämförelser mellan län (se Bild 1 nedan - endast substansen metylfenidat (Concerta) till pojkar 0-9 år) är svårtolkade pga förväntade naturliga variationer. ADHD är en ovanlig sjukdom och behandlas av ett fåtal läkare per landsting. Slumpvariation i sjukdomens förekomst samt enstaka läkares syn på utredning och behandling kan får oproportionerligt stort genomslag inom små landsting. Det är naturligt att förvänta sig att små landsting som t ex Gotland och Jämtland "sticker ut" som extremvärden.

Inom ett stort landsting som t ex de tre stora regionerna kan variationerna vara betydande, eller t o m större än mellan län, beroende på organisation, styrning och uppföljning men inom en sådan stor enhet kommer resultatet för länet vara ett medelvärde och därmed mer sannolikt inte vara ett extremvärde.

Kön Män
Ålder 0-9 år
ATC N06BA04 metylfenidat
Patienter/1000 invånare
(inom parentes antal individer år 2006&2010) 2006 2007 2008 2009 2010
Gotlands län (n=9-50) 3,27 5,80 9,17 13,72 17,81
Hallands län (n=60-143) 3,61 3,60 4,27 4,97 8,05
Värmlands län (n=34-107) 2,53 3,92 5,42 7,87 7,68
Uppsala län (n=74-138) 4,28 4,11 4,55 5,05 7,01
Norrbottens län (n=42-75) 3,34 3,88 4,13 5,32 5,95
Stockholms län (n=232-770) 2,02 2,58 3,24 4,28 5,86
Kalmar län (n=23-62) 2,04 2,84 3,49 4,14 5,30
Dalarnas län (n=26-74) 1,90 2,78 3,47 4,26 5,18
Västerbottens län (n=21-70) 1,61 1,97 2,49 3,39 5,05
Södermanlands län (n=23-76) 1,65 1,98 2,90 3,42 4,97
RIKET 2,14 2,68 3,24 3,91 4,93
Västra Götalands län (n=217-398) 2,59 3,03 3,70 4,08 4,41
Västmanlands län (n=33-60 2,42 3,59 3,61 3,64 4,35
Östergötlands län (n=40-96) 1,82 2,52 2,43 3,37 4,03
Gävleborgs län (n=30-56) 2,20 2,71 2,96 3,41 3,90
Örebro län (n=26-60) 1,78 1,71 2,49 2,68 3,88
Skåne län (n=105-268) 1,64 2,24 2,60 2,92 3,73
Västernorrlands län (n=16-48) 1,30 2,48 4,21 3,11 3,70
Blekinge län (n=7-25) 0,90 1,64 2,23 2,31 3,01
Kronobergs län (n=6-30) 0,64 0,72 1,02 1,78 2,92
Jönköpings län (n=28-51) 1,50 1,97 1,94 2,55 2,61
Jämtlands län (n=6-14) 0,99 2,26 1,90 2,32 2,13

Kommentar:

Användningen domineras av män i åldersgrupperna 10-19.

Läkemedlen används även i de högre åldersgrupperna men har också andra användningsområden än ADHD. T ex så har modafinil indikationen "avsett för vuxna för behandling av uttalad sömnighet förenat med narkolepsi med eller utan kataplexi". Se nedan för fördelning per substans och åldersgrupp.

Observera att det är 49 963 individer som har fått en eller flera av substanserna (samtidig behandling eller byte av terapi) under 2010 medan man om man räknar ihop alla individer som fått varje substans får 55 187 individer. I denna senare sammanräkning finns alltså många individer med fler än en gång.