Start Aktuellt Metodbok Resurser Artiklar Om NEPI
NEPI - nätverk för läkemedelsepidemiologi

Nyhetsbrev Läkemedelsreformen

Begränsning av användningen av dronedaron (Multaq)

Nya data visar att patienter med hjärtsvikt som behandlas med Multaq löper ökad risk för allvarliga kardiovaskulära komplikationer. De europeiska läkemedelsmyndigheterna har därför 2011-09-22 via den vetenskapliga kommittén (CHMP) rekommenderat att användningen ska begränsas och att patienter under behandling följs upp noga.

Läs mer på Läkemedelsverkets hemsida »

Läs mer på Europeiska läkemedelsverkets (EMA:s) hemsida »

Tabell: 3-månaders prevalens dronedaron C01BD07 juni-augusti 2011

Kommentar: 3-månaders prevalensen anger antalet patienter som under perioden minst en gång hämtat ut läkemedlet. Den genomsnittligt uthämtade mängden motsvarar i genomsnitt 98 DDD. Siffrorna är en något konservativ uppskattning av antalet individer som f n (september 2011) behandlas . I hela Sverige är antalet behandlade individer kring 1798 stycken.
Källa Socialstyrelsens läkemedelsregister.

Ålder Kön Patienter PAT/TIN DDD/TID DDD Recept Totalkostnad Landstingskostnad DDD/patient
15-44 Man 33 0,02 0,02 3 150 48 91 532 76 267 95
Kvinna 12 0,01 0,01 1 350 18 39 069 34 688 113
Totalt 45 0,01 0,01 4 500 66 130 601 110 954   100
45-64 Man 408 0,34 0,34 38 440 596 1 116 127 947 215 94
Kvinna 188 0,16 0,16 17 890 289 519 555 454 178 95
Totalt 596 0,25 0,25 56 330 885 1 635 681 1 401 393   95
65-74 Man 454 0,99 1,05 44 180 657 1 280 907 1 123 481 97
Kvinna 305 0,64 0,7 30 730 471 891 293 783 213 101
Totalt 759 0,81 0,87 74 910 1 128 2 172 199 1 906 694   99
75 + Man 182 0,57 0,66 19 320 284 559 752 503 887 106
Kvinna 216 0,45 0,49 21 790 327 631 864 560 106 101
Totalt 398 0,5 0,56 41 110 611 1 191 616 1 063 992   103
Total Man 1 077 0,23 0,24 105 090 1 585 3 048 317 2 650 849 98
Kvinna 721 0,15 0,17 71 760 1 105 2 081 780 1 832 184 100
Totalt 1 798 0,19 0,2 176 850 2 690 5 130 097 4 483 033   98

Hämta riksdata som tabell »

Hämta länsdata som tabell »

Start      Aktuellt      Metodbok      Resurser      Artiklar      Om NEPI