Start Aktuellt Metodbok Resurser Artiklar Om NEPI
NEPI - nätverk för läkemedelsepidemiologi

Nyhetsbrev Läkemedelsreformen

111027

Citalopram får sänkt maxdos - hur många berörs?

Ny kunskap visar enligt Läkemedelsverket att citalopram kan påverka hjärtrytmen, i synnerhet vid höga doser. Ny rekommenderad maxdos av citalopram är 40 mg per dygn för vuxna och 20 mg per dygn för äldre och patienter med nedsatt leverfunktion.

Sammanfattande rekommendationer vid förskrivning av citalopram:

Läs mer på Läkemedelsverkets hemsida »

Hur många behandlas med citalopram?

Det finns inget enkelt sätt att omedelbart avgöra vilken dos av ett läkemedel en individ har. Uppskattningar kan göras genom att analysera upprepade uttag hos samma individ för att beräkna en genomsnittlig dispenserad dygnsdos. Närmare sanningen kan man komma genom att analysera doseringstexten på varje enskilt recept. Eftersom doseringstexten i e-receptformatet är en ren textsträng måste texten tolkas antingen manuellt eller genom särskilda algoritmer som bör valideras för varje läkemedel/läkemedelsgrupp.

För patienter med dosexpedierade läkemedel saknas doseringstext i läkemedelsregistret men här kan ordinerad dos bättre uppskattas genom att beräkna expedierad mängd per aktuell tvåveckorsperiod.

Var vänlig notera att Socialstyrelsens hemsida med prevalenssiffror anger årsprevalensen. En årsprevalens beskriver antalet individer som under året fått ett läkemedel expedierat minst en gång. Vid behandlingstider över ett år stämmer årsprevalensen rimligt väl överens med punktprevalens medan diskrepansen ökar ju kortare behandlingstiden är.

Hämta prevalenstabeller per län - observera en tabell per intervall per län! (pdf 93 sidor) »

Figur 1.

Kvartalsprevalens - antal individer som under kvartal 3, 2011, hämtat ut N06B A0 citalopram, fördelat på antal DDD vid expeditionstillfället. Avser endast receptexpedierade läkemedel - dospatienter är exkluderade.

Vid kronisk behandling med 4 expeditionsintervall per år innebär en tremånadersprevalens en viss underskattning av antalet individer som vid varje givet tillfälle står på behandling men ger ändå en rimlig bild av storleksordning av antalet patienter samt fördelning mellan åldrar och uthämtad mängd. (En fyramånadersprevalens innebär en överskattning) 

Datakälla: Läkemedelsregistret vid Socialstyrelsen.

Tabell 1.

Data i figur 1.

Kvinna Man  
DDD per exp 0- 99 100-199 200-299 300- w Totalt 0- 99 100-199 200-299 300- w Totalt Båda könen
5-9 2 2 2 1 3 5
10-14 23 8 2 33 24 11 3 38 71
15-19 466 257 55 778 207 103 25 335 1 113
20-24 1 516 910 242 29 2 697 678 434 127 10 1 249 3 946
25-29 1 909 1 278 377 18 3 582 894 650 218 15 1 777 5 359
30-34 2 307 1 537 465 39 4 348 1 133 862 320 23 2 338 6 686
35-39 3 085 2 254 669 28 6 036 1 344 1 149 390 21 2 904 8 940
40-44 3 608 2 633 801 50 7 092 1 523 1 194 381 28 3 126 10 218
45-49 3 835 3 001 961 54 7 851 1 695 1 411 520 36 3 662 11 513
50-54 3 734 2 864 910 57 7 565 1 575 1 363 498 40 3 476 11 041
55-59 4 031 3 158 876 42 8 107 1 774 1 400 489 50 3 713 11 820
60-64 4 731 3 569 974 54 9 328 2 043 1 600 537 34 4 214 13 542
65-69 4 885 3 537 886 53 9 361 2 115 1 627 446 37 4 225 13 586
70-74 4 163 2 851 527 26 7 567 1 887 1 356 289 22 3 554 11 121
75-79 3 961 2 566 428 19 6 974 1 921 1 202 201 5 3 329 10 303
80-84 4 060 2 158 274 8 6 500 1 668 1 010 155 4 2 837 9 337
85-89 3 027 1 446 152 3 4 628 1 160 548 58 1 766 6 394
90-94 1 143 476 38 1 657 374 176 18 1 569 2 226
95- w 224 62 4   290 54 18     72 362
Totalt 50 710 34 565 8 641 480 94 396 22 071 16 115 4 675 326 43 187 137 583

Start      Aktuellt      Metodbok      Resurser      Artiklar      Om NEPI