Start Aktuellt Metodbok Resurser Artiklar Om NEPI
NEPI - nätverk för läkemedelsepidemiologi

Nyhetsbrev Läkemedelsreformen

Öppna jämförelser 2011

- läkemedelsindikatorer

Sveriges Kommuner och Landsting och Socialstyrelsen presenterar för sjätte året i rad gemensamt jämförelser av kvalitet och effektivitet inom den svenska hälso- och sjukvården. Rapportens syfte är att göra den finansierade hälso- och sjukvården öppen för insyn, ge ett underlag för den offentliga debatten och stimulera till ett ökat lärande och förbättrade resultat i hälso- och sjukvården.

Läs mer här »

Ladda ner huvudrapport »

Landstingsprofil del 1 - jämförelse mot riket (Excel) »

Landstingsprofil del 2 - tidsserier (Excel) »

Landstingsdata (inkl. fler mätperioder än i huvudrapporten) (Excel) »

Sjukhusdata (Excel) »

Se också "Öppna jämförelser 2011 – Vård och omsorg om äldre"

Läs mer här »


En ofta förbisedd del av Öppna jämförelser är bilagan med den mer detaljerade beskrivningen av de olika måtten.

Bilaga 1 - Beskrivning av indikatorer »

Läkemedelsrelaterade indikatorer i
ÖJ 2011


KOSTNADER
27B -  Justerad läkemedelskostnad per invånare
LÄKEMEDELSBEHANDLING
31 - Tio eller fler läkemedel bland äldre
32 - Läkemedelsinteraktion  bland äldre
33 - Äldre med olämpliga läkemedel
34 - Förekomst av antibiotikabehandling
35 - Penicillin V vid behandling av barn med luftvägsantibiotika
36 - Kinoloner vid behandling med urinvägsantibiotika 
37 - Kombinationspreparat vid astma
38 - Uttagsföljsamhet vid blodtryckssänkande behandling
        Läkemedelsindikatorer primärvård – exempel från Västra Götaland
RÖRELSEORGANENS SJUKDOMAR
68 - Läkemedel mot benskörhet efter fraktur
73 - Biologiska läkemedel vid reumatoid artrit
74 - Effekt vid behandlingsstart med biologiska läkemedel
75 - Patientrapporterad hälsa vid behandling med biologiskt läkemedel
DIABETESVÅRD
85 - Metformin och nedsatt njurfunktion
HJÄRTSJUKVÅRD
93 - Blodproppshämmande behandling vid icke ST-höjningsinfarkt
94 - Blodfettssänkande behandling efter hjärtinfarkt
100 - Läkemedelsbehandling vid hjärtsvikt
STROKESJUKVÅRD
106 - Trombolysbehandling vid stroke
108 - Blodförtunnande behandling vid stroke och förmaksflimmer
109 - Blodfettssänkande behandling efter stroke
PSYKIATRISK SJUKVÅRD
135 - Regelbunden behandling med sömnmedel eller lugnande mede
l136 - Tre eller fler psykofarmaka bland äldre
137 - Användning av lämpliga sömnmedel till äldre
141 - Följsamhet till litiumbehandling vid bipolär sjukdom
KIRURGISK BEHANDLING
153 -  Antibiotika vid borttagande av gallblåsa
ANNAN VÅRD
170 - Bromsmedicin vid skovvis förlöpande MS
171 - Bromsmedicin vid sekundärprogressiv MS

Läkemedelsrelaterade indikatorer i
"Vård och omsorg om äldre 2011"

24 - Aktuell läkemedelsgenomgång
25 - Tre eller fler psykofarmaka

26 - Olämpliga läkemedel


 

Socialstyrelsen Öppna jämförelser 2008