Start Aktuellt Metodbok Resurser Artiklar Om NEPI
NEPI - nätverk för läkemedelsepidemiologi

Nyhetsbrev Läkemedelsreformen

2011-12-15 (senast uppdaterat 2012-02-13)

Särläkemedel i Sverige - en rapport från NEPI

Marknaden för särläkemedel i Sverige omfattar i dag över 50 läkemedel och växer snabbt. Kostnaden har mer än fördubblats sedan 2007. Samtidigt har nya patientgrupper med ofta allvarliga tillstånd kunnat erbjudas behandling. Uppföljningen av särläkemedel kan förbättras, bland annat genom att särläkemedel som registrerats enligt ett särskilt regelverk tydligare identifieras i verktyg för läkemedelsstatistik.

Rapporten från NEPI är skriven på uppdrag av Sveriges kommuner och landsting som en följd av överenskommelsen med staten kring statens ersättning till landstingen for kostnaderna för läkemedelsförmånerna 2011-2012. Arbetet har genomförts i samverkan med Louise Källbom, Centrum för Hälso- och sjukvårdsanalys vid Linköpings universitet. Framtagning av data från Socialstyrelsens läkemedelsregister har genomförts med hjälp av Katarina Baatz. Rapporten är preliminär och kommer i mitten av januari uppdateras med totalsiffror för 2011.


Uppdateringar

11-12-18 uppdaterats med information om de särläkemedel som förlorat marknadsexklusivitet som särläkemedel (Fabrazyme och Replagal) samt där läkemedelsföretaget begärt återkallande av status som särläkemedel (Sutent, Afinitor, Ilaris och Xyrem). Detta förändrar ej slutsatserna i rapporten.

12-02-13 uppdaterats med helårsdata vad avser antalet patienter behandlade i öppenvård (recept) år 2011. Kostnader som förut
t o m november 2011. Vidare har smärre redaktionella korrigeringar genomförts.

Hämta rapporten "Särläkemedel i Sverige" här »

Vad är ett särläkemedel?

Ett särläkemedel är avsett för diagnos, prevention eller behandling av ett livshotande, allvarligt funktionsnedsättande sjukdomstillstånd som förekommer hos högst 5/10 000 individer inom EU vid den tidpunkt då ansökan görs, eller ett allvarligt och kroniskt sjukdomstillstånd som förekommer inom EU men där det utan stimulansåtgärder är osannolikt att försäljningsintäkterna skulle generera tillräcklig återbäring för att motivera kostnaderna för de nödvändiga investeringarna i forskning.

Därutöver krävs det att ytterligare ett kriterium är uppfyllt, nämligen att det antingen saknas tillfredsställande - inom EU godkända - metoder för diagnos, förebyggande eller behandling av tillståndet ifråga eller om det finns godkända metoder - att det nya läkemedlet bedöms innebära en "betydande fördel" för berörda patienter. Det som avses med "betydande fördel" är antingen en kliniskt relevant fördel eller ett betydande bidrag till patientvården.

Läs mer om särläkemedel på Läkemedelsverkets hemsida

Läs mer hos LIF-de forskande läkemedelsföretagen »

Debattartikel från Sveriges Kommuner och Landsting (DN-debatt maj 2011) »

IHE - Institutet för hälsoekonomi - i Lund har på uppdrag av Läkemedelsindustriföreningen i december 2011 utgivit rapporten "Särläkemedel - en utmaning för det värdebaserade prissättningssystemet för läkemedel"
Hämta rapporten från IHE här »

Figur 3 från rapporten
*Särläkemedel som förlorat marknadsexklusivitet °Särläkemedel vars status som särläkemedel återkallats av företaget

Figur-3.png

Sammanfattning av rapporten

Start      Aktuellt      Metodbok      Resurser      Artiklar      Om NEPI