Start Aktuellt Metodbok Resurser Artiklar Om NEPI
NEPI - nätverk för läkemedelsepidemiologi

Nyhetsbrev Läkemedelsreformen

Statiner och influensa - finns det en effekt?

I P1:s Vetenskapsradio har rapporterats om en ytterligare studie som uppges visa lägre dödlighet hos sjukhusvårdade för influensa bland de som sedan tidigare behandlas med statiner. Det finns idag både teoretiska och biologiska skäl för att kunna anta att det kan finnas effekter av statiner på inflammatoriska processer och därmed också komplikationer till infektioner.

En sannolik förklaring till fyndet i den rapporterade studien är ändå en s k "healthy users effect", dvs att äldre som är friskare BÅDE äter mer statiner OCH har lägre risk att avlida i influensa utan att detta i sig har ett orsakssamband. Det går därför idag inte att dra några slutsatser vare sig kring statiners möjliga effekt på influensa eller på dödlighet i influensa hos sjukhusvårdade.

I en tydlig ledare i den vetenskapliga tidskriften Journal of Infectious Diseases framgår bland annat att:

"Like all observational studies, however, the results and conclusions by the Centers for Disease Control and Prevention investigators and their colleagues may be affected by unrecognized factors. The most widely implicated factor is what is commonly referred to as the “healthy user” bias, in which persons on statins are more apt to be more discriminating users of healthcare in general and to lead healthier lifestyles that could affect mortality"

Studien är välgjord men är en rent epidemiologisk studie och har förutom problemet med healthy users effect precis som alla andra studier flera tillkortakommanden som är väl beskrivna i artikeln. I studien justerade författarna utfallet för ett antal olika förklaringsfaktorer:

"Age, race, previous influenza vaccination, asthma, cardiovascular disease, renal disease, and lung disease reached statistical significance in bivariate analysis and were included in the logistic regression model. In addition, variables that we thought could influence the outcome variable (sex, antivirals administered within the first 48 hours of hospitalization, and metabolic disease) were also included in the model."

Statistisk hantering av olika störfaktorer (confounders) kan inte fullständigt eliminera så kallad "confounding by indication/severity" av vilket "healthy users effect" är ett specialfall, bland annat för att alla störfaktorer inte alltid kan identifieras eller dokumenteras.

P1 Vetenskap & miljö

Journal of infectious diseases

Läs mer om healthy users effect och statiner:

 

tablett