Start Aktuellt Metodbok Resurser Artiklar Om NEPI
NEPI - nätverk för läkemedelsepidemiologi

Nyhetsbrev Läkemedelsreformen

2012-03-14

Begränsning av användningen av strontiumranelat (Protelos) vid benskörhet

Strontiumranelat (Protelos) ska inte längre ges för patienter som är immobiliserade eller som har eller har haft blodpropp.

Strontiumranelat (Protelos) som dosgranulat för suspension är godkänt för behandling av benskörhet hos kvinnor efter menopausen, för att minska risken för frakturer i höft och rygg. Den europeiska läkemedelsmyndighetens (EMA) vetenskapliga kommitté (CHMP) har nu avslutat en genomgång av Protelos. CHMP drar slutsatsen att läkemedlet fortfarande är ett viktigt behandlingsalternativ för kvinnor med benskörhet, men att vissa ändringar i rekommendationerna till sjukvården behövs för att bättre visa på risker med läkemedlet.

Läs mer på Läkemedelsverkets hemsida »

Läs mer på EMA:s hemsida »

Användningen av strontiumranelat i Sverige

Merparten av distributionen av strontiumranelat sker genom receptförskrivning. Kring 1 % av den totala volymen mätt i DDD och AUP kr går via rekvisition. Se tabell, källa Concise.

År 2011

AUP exkl moms

DDD

Varurader

Förskrivning

2 027 333 kr

167 216

2 130

Slutenvård

27 029 kr

2 100

52

Kvinnor är den dominerande patientgruppen. Se diagram, källa Läkemedelsregistret vid Socialstyrelsen.

Under år 2011 hämtade 772 personer ut minst ett recept på strontiumranelat, av dessa var 735 kvinnor och 37 män.

181 individer var 65-74 år, 358 var 75-84 år och 127 var över 85 år.

Antalet behandlade per 1000 invånare varierar lite mellan landstingen med undantag för relativt höga tal i Jönköping, Kalmar och Gotland.

Start      Aktuellt      Metodbok      Resurser      Artiklar      Om NEPI