Start Aktuellt Metodbok Resurser Artiklar Om NEPI
NEPI - nätverk för läkemedelsepidemiologi

Nyhetsbrev Läkemedelsreformen

2012-03-30

Ny avhandling om bl a effekterna av

TLV:s genomgångar

Billie Pettersson, avd. för Hälso- och sjukvårdsanalys, disputerar med avhandlingen: Lipid-modifying and glucose-lowering therapies in clinical practice: The impact of guidelines and changing reimbursement schemes.

Fakultetsopponent: professor Lars Weinehall, Umeå universitet
Tid: 2012-03-30 kl. 13.00
Plats: Berzeliussalen, ing 65, Campus US, Universitetssjukhuset i Linköping

Läs avhandlingen här »

Se också de två NEPI-rapporterna från 2010 om effekterna av TLV:s genomgångar ar blodfettsänkande respektive diabetesmedel:


NEPI-rapport - TLV:s genomgång av blodfettsänkande läkemedel »

NEPI-rapport - TLV:s genomgång av diabetesmedel »

 

tablett