Start Aktuellt Metodbok Resurser Artiklar Om NEPI
NEPI - nätverk för läkemedelsepidemiologi

Nyhetsbrev Läkemedelsreformen

2012-04-05

Tillrättaläggande av vilseledande uppgifter från

Läkemedelsindustriföreningen, LIF, DN debatt

dndebatt.png

Läkemedelsindustriföreningen, LIF, skriver i en debattartikel den 3 april på DN debatt bl a att "(läkemedels)kostnaderna verkar explodera, tycks man mena. Detta är en vandringssägen som dyker upp med jämna mellanrum. År 2000 gjorde två institutioner inom landstingsvärlden (NEPI och LOK) prognosen att läkemedelskostnaderna år 2010 skulle uppgå till minst 80 miljarder kronor. Utfallet blev 25 miljarder!"

LIF har fel. Läs hela bemötandet på DN debatt här »

Fakta är:

NEPI (Nätverk för läkemedelsepidemiologi) är en oberoende stiftelse

NEPI bildades 1994 efter initiativ i Sveriges riksdag. Det är två politiskt och fackligt obundna föreningar – Apotekarsocieteten samt Svenska läkaresällskapet – som tillsätter styrelsen. Läkare, farmaceuter, sjuksköterskor och andra yrkesgrupper har på så vis direkt insyn i och möjlighet att styra NEPI:s verksamhet. Det gäller oavsett om de arbetar i vården, på apotek, vid universitet, myndighet eller i läkemedelsföretag.


Läs mer här »

86 miljarder kr var en prognos i en offentlig utredning, inte en vandringssägen och inte heller en prognos från NEPI eller LOK

En offentlig utredning (SOU 2000:86 Den nya läkemedelsförmånen eller "Edhag-utredningen) uppskattade år 2000 att

”av den årliga kostnadsökningen för receptförskrivna läkemedel under 1990-talet i Sverige på 11–16 procent svarar de nya läkemedlen för merparten. En ökad läkemedelsanvändning är en annan bidragande orsak till de ökande läkemedels-kostnaderna. En årlig ökning av läkemedelskostnaderna på 15 procent skulle innebära en totalkostnad för de i dag receptbelagda läkemedlen om tio år på 86 miljarder kronor. Motsvarande siffra vid en ökningstakt på 12 procent skulle bli 64 miljarder kronor. En årlig ökning av läkemedelskostnaderna på 15 procent skulle innebära en totalkostnad för de i dag receptbelagda läkemedlen om tio år på 86 miljarder kronor.”

Se sidan 15 samt bild 3.9 från sidan 76 i utredningen, samt nedan.

I själva verket blev kostnaden 25,6 miljarder kr (inte 25 miljarder kr som LIF skriver). Kostnaden för samtliga läkemedel, dvs läkemedel på recept, rekvisition samt receptfria läkemedel blev 36 miljarder kr.

De huvudsakliga skälen till varför utredningens prognoser ej förverkligades var att en konsekvens av utredninge var att en rad kraftfulla åtgärder infördes år 2002. Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, TLV, bildades och läkemedelsförmånen förändrades. Uppföljningen av läkemedel förbättrades genom arbetsplatskoder och ansvaret för kostnaderna för läkemedelsförmånen delades mellan sjukvården och staten. Utredningen argumenterade emot ett utbyte av läkemedel på apotek mot billigaste kopia, men det genomfördes ändå. Allt detta ledde tillsammans med patentutgångar inom flera stora läkemedelsgrupper samt ökat lokalt engagemang till att kostnaderna för läkemedel inte ökade så som utredningen varnat för.


Läs utredningen här »

SOU_2008_86-80-miljarder-kr.png

Start      Aktuellt      Metodbok      Resurser      Artiklar      Om NEPI