Start Aktuellt Metodbok Resurser Artiklar Om NEPI
NEPI - nätverk för läkemedelsepidemiologi

Nyhetsbrev Läkemedelsreformen

Nationell läkemedelsstrategi

nls-200px.jpg

Regeringen och Sveriges kommuner och Landsting har, tillsammans med en rad aktörer på läkemedelsområdet, tagit fram den nationella läkemedelsstrategin (NLS). Syftet med strategin är att få en nationell kraftsamling kring prioriterade förbättringsområden inom läkemedelsområdet och innefattar 2011 ett trettiotal planerade punkter inom olika insatsområden.

Inför uppföljning och uppdatering av läkemedelsstrategin har kansliet vid Centrum för bättre läkemedelsanvändning, CBL, vid Läkemedelsverket bett medlemmar i sitt råd att inkomma med synpunkter. Bland flera olika synpunkter har NEPI valt att huvudsakligen fokusera på behovet av ett fördjupat patientperspektiv och involvering av brukarorganisationer.

"I dag saknas viktiga förutsättningar för patientens praktiska genomförande av läkemedelsbehandlingen. Till och med sådan basal åtgärd som att tillse att varje patient alltid har tillgång till en alltid uppdaterad och aktuell lista över vilka läkemedel patienten ska ta, i vilka doser, vid vilka tidpunkter och varför samt vilken läkare som är ansvarig för dels enstaka läkemedel respektive den totala behandlingen finns ej entydigt beskriven i läkemedelsstrategin.
Vidare är utgångspunkten i hela strategin att patienten är en passiv aktör i behandlingen vilket kan vara sant vid nedsatt autonomi men varken är den normala situationen eller något som är eftersträvansvärt."

Läs mer om den nationella läkemedelsstrategin här »

Läs NEPI:s synpunkter här »

 

tablett