Start Aktuellt Metodbok Resurser Artiklar Om NEPI
NEPI - nätverk för läkemedelsepidemiologi

Nyhetsbrev Läkemedelsreformen

2012-12-18

Läkemedelsgenomgångar i särskilt boende

- effekt på mortalitet och sjukhusinläggningar

HTA-centrum i Västra Götalandsregionen har publicerat en genomgång över evidensläget för effekt av organiserade läkemedelsgenomgångar i särskilt boende. Effekt kunde ej påvisas men brister i power.

HTA står för Health Technology Assessment och är det förhållningssätt kring evidensbaserad medicin som bl a SBU står för. I studien valdes utfallsmåtten mortalitet och sjukhusinläggningar för att de är av odiskutabelt värde för patienten samt för att de i liten utsträckning kan påverkas av subjektiva värderingar. En andra, ännu ej publicerad del, studerar effekter på livskvalitet och kostnader.

Läs rapporten här »

 

tablett