Start Aktuellt Metodbok Resurser Artiklar Om NEPI
NEPI - nätverk för läkemedelsepidemiologi

Nyhetsbrev Läkemedelsreformen

2013-01-09

Antalet barn som behandlas med läkemedel minskar

Antal behandlade barn

Mellan 2006 och 2012 har antalet barn och ungdomar 0-19 år som behandlas med läkemedel minskat med 2 % medan antalet DDD per 1000 barn och ungdomar har ökat med 9 %. Det minskade antalet barn som behandlas förklaras huvudsakligen av minskad förskrivning av antibiotika från 256 till 230 patienter per 1000 individer.

Region Riket
Kön Båda könen
Ålder 0-19
Patienter/1000 invånare År
2006 2007 2008 2009 2010 2011 Procentuell förändring
A Matsmältningsorgan och ämnesomsättning 43 44 44 43 46 48 11%
B Blod och blodbildande organ 7 7 7 8 8 8 17%
C Hjärta och kretslopp 8 9 9 9 9 10 16%
D Hud 95 93 94 94 97 95 -1%
G Urin- och könsorgan samt könshormoner 59 61 63 63 63 60 2%
H Hormoner, exkl könshormoner och insuliner 27 27 26 27 27 27 0%
J Infektionssjukdomar 256 271 268 253 247 230 -10%
L Tumörer och rubbningar i immunsystemet 2 2 2 2 2 2 21%
M Rörelseapparaten 27 26 26 25 24 23 -15%
N Nervsystemet 40 42 44 47 49 52 28%
P Antiparasitära, insektsdödande och repellerande medel 11 11 11 10 11 11 0%
R Andningsorganen 218 217 206 209 219 221 1%
S Ögon och öron 79 78 75 68 71 65 -18%
V Varia 1 1 1 2 2 2 29%

Volym i DDD

Volym läkemedel mätt i DDD har ökat med 9 % till barn och ungdomar 0-19 år från år 2006 till 2012. Det är en något snabbare ökning än för vuxna 20-64 år som ökade med 5 % och i nivå med ökningen för de äldre 65+ som ökade med 8 %. Ökningen i volym förklaras av ökningen av läkemedel inom gruppen N Nervsystemets sjukdomar.

DDD som mått är dåligt definierat för fr a läkemedel inom gruppen D, P, S samt V. DDD är inte heller alltid relevant mått vid studier av barns läkemedelsanvändning. Slutligen är DDD ett mått som inte enkelt kan användas för att beskriva volymförändringar vid byten mellan läkemedelssubstanser.

Region Riket
Kön Båda könen
Ålder 0-19
DDD/1000 invånare per dag År
2006 2007 2008 2009 2010 2011 Procentuell förändring
A Matsmältningsorgan och ämnesomsättning 16 16 15 15 15 14 -10%
B Blod och blodbildande organ 7 8 8 8 8 7 3%
C Hjärta och kretslopp 1 1 1 1 1 1 17%
D Hud 7 7 7 7 7 7 -2%
G Urin- och könsorgan samt könshormoner 54 57 58 57 58 55 3%
H Hormoner, exkl könshormoner och insuliner 5 5 5 5 5 5 -6%
J Infektionssjukdomar 9 10 10 9 9 9 -3%
L Tumörer och rubbningar i immunsystemet 1 1 1 1 1 1 19%
M Rörelseapparaten 2 2 2 2 2 2 -6%
N Nervsystemet 15 17 20 22 26 30 101%
P Antiparasitära, insektsdödande och repellerande medel 0 0 0 0 0 0 -7%
R Andningsorganen 38 38 37 37 37 37 -1%
S Ögon och öron 0 0 0 0 0 0 17%
V Varia 0 0 0 0 0 0 0%

Källa: Socialstyrelsens läkemedelsregister via Socialstyrelsens hemsida

http://192.137.163.49/sdb/lak/val.aspx

Start      Aktuellt      Metodbok      Resurser      Artiklar      Om NEPI