Start Aktuellt Metodbok Resurser Artiklar Om NEPI
NEPI - nätverk för läkemedelsepidemiologi

Nyhetsbrev Läkemedelsreformen

2013-01-10

Årsprevalens är inte det samma som antalet barn som behandlas vid en given tidpunkt

Svenska Dagbladet rapporterade på förstasidan den 8 januari felaktigt att 60 900 "barn 0-17 år äter medicin för sitt psykiska välmående". Siffran avsåg situationen 2011 och avsåg fem läkemedelsgrupper - läkemedel mot ADHD, antidepressiva läkemedel, lugnande medicin samt neuroleptika. Siffran var en felaktig summering för årsprevalensen för 2011 för de fem läkemedelsgrupperna. Eftersom en sådan summering innebär att individer som har läkemedel från flera läkemedelsgrupper räknas flera gånger är siffran fel. Den sanna årsprevalensen barn och ungdomar 0-17 år som under 2011 minst en gång hämtat ut minst ett läkemedel i minst en av de fem läkemedelsgruppperna var 45 542. Men det faktiska antalet barn och ungdomar som en given dag 2011 åt något av dessa läkemedel kan vara så lågt som 25 till 29 tusen eller knappt 1,5 % av alla barn och ungdomar. Nästan 60 % av dessa var dessutom över 13 år.


Årsprevalensen är inte det samma som antalet barn som äter läkemedel i samhället. För att få fram den siffran - punktprevalensen - behöver hänsyn tas till hur länge olika behandlingar hos en individ pågår. Detta är svårt att beräkna utifrån läkemedelsregistret då man utöver förpackningsstorlek också måste tolka den givna dosen till patienten (fritext) för att kunna beräkna hur länge olika behandlingar kan räcka. Punktprevalensen är dock nästan alltid lägre än årsprevalensen, ofta mycket lägre. Den kan uppskattast till att vara mellan 24 792 och 29 425 individer

Ett sätt att grovt uppskatta punktprevalensen för antalet individer som har minst ett läkemedel ur minst en av de fem läkemedelsgrupperna är att studera hur många individer som hämtat ut ett och samma läkemedel 2, 3 respektive 4 gånger under året. Normalt räcker ett uttag läkemedel max 3 månader vilket innebär att för att en individ ska ha behandling under hela året krävs 3-4 uttag.

I tabellen nedan kan ses resultatet av en sådan körning. Antalet individer som under året hämtat ut minst ett läkemedel två gånger (dvs sannolikt hade minst ett läkemedel mer än 3 månader) var 2011 totalt 34 326. Detta kan antas vara ett högsta antal individer som i genomsnitt under en dag 2011 åt ett läkemedel ur minst en av de fem grupperna. Mer troligt är dock att den sanna punktprevalensen ligger mellan resultaten för minst 3 eller 4 uttag av minst ett läkemedel ur de fem grupperna. Då skulle punktprevalensen kunna skattas till mellan 24 792 och 29 425 individer. Eftersom den totala populationen barn och ungdomar år 2011 var drygt 1,9 miljoner skulle det alltså innebära att antalet individer som en given dag under 2011 åt minst ett läkemedel ur de fem läkemedelsgruppperna var 13-15 per 1 000 individer eller knappt 1,5 %.

2 uttag av minst en unik substans i minst en av läkemedelsgrupperna
Kön (Alla)
Patienter
0- 1 2-6 7-12 13-17 0-17 Befolkning 0-17 Pat/TIN
2006                  100                  761              4 928            11 050           16 839        1 934 239 9
2007                  107                  805              5 848            12 913           19 673        1 933 920 10
2008                    98                  967              6 890            14 764           22 719        1 931 652 12
2009                    92              1 046              8 275            16 532           25 945        1 924 839 13
2010                  130              1 158            10 170            18 555           30 013        1 921 093 16
2011                  106              1 288            12 073            20 859           34 326        1 919 094 18
2012                  124              1 377            13 875            23 007           38 383        1 919 206 20
3 uttag av minst en unik substans i minst en av läkemedelsgrupperna
Kön (Alla)
Patienter
0- 1 2-6 7-12 13-17 0-17 Befolkning 0-17 Pat/TIN
2006                    37                  478              4 156              8 797           13 468        1 934 239 7
2007                    57                  533              4 990            10 312           15 892        1 933 920 8
2008                    42                  653              6 048            11 955           18 698        1 931 652 10
2009                    51                  721              7 218            13 422           21 412        1 924 839 11
2010                    64                  812              9 035            15 485           25 396        1 921 093 13
2011                    52                  935            10 871            17 567           29 425        1 919 094 15
2012                    55                  982            12 480            19 318           32 835        1 919 206 17
4 uttag av minst en unik substans i minst en av läkemedelsgrupperna
Kön (Alla)
Patienter
0- 1 2-6 7-12 13-17 0-17 Befolkning 0-17 Pat/TIN
2006                    21                  339              3 443              6 853           10 656        1 934 239 6
2007                    38                  379              4 174              8 009           12 600        1 933 920 7
2008                    25                  482              5 201              9 549           15 257        1 931 652 8
2009                    28                  561              6 280            10 714           17 583        1 924 839 9
2010                    43                  604              7 916            12 581           21 144        1 921 093 11
2011                    34                  726              9 622            14 410           24 792        1 919 094 13
2012                    34                  753            11 193            16 047           28 027        1 919 206 15

Start      Aktuellt      Metodbok      Resurser      Artiklar      Om NEPI