Start Aktuellt Metodbok Resurser Artiklar Om NEPI
NEPI - nätverk för läkemedelsepidemiologi

Nyhetsbrev Läkemedelsreformen

13-03-07


Läkemedelskostnaderna vid 4 vanliga cancerformer minskar enligt rapport från Socialstyrelsen

I en rapport publicerad av Socialstyrelsen "Nationell utvärdering 2013 - bröst-, prostata-, tjocktarms- och ändtarmscancervård" beskrivs bl a hur kostnaderna för de cancerläkemedel som kan användas bl a för att behandla dessa 4 cancerformer har minskat från 2 till 1,5 miljarder kr per år från 2008 till och med 2011.

I media har det förekommit att rapporter om att kostnaderna för alla cancerläkemedel minskade under den av Socialstyrelsen studerade perioden 2008-2011. Kostnaderna för samtliga läkemedel i grupperna L01-L03 stagnerade under perioden. I och med år 2012 har dock de totala kostnaderna för L01-03 minskat med 223 miljoner kr jämfört med 2008. I gruppen L01-03 ingår även en del läkemedel som inte används vid cancerbehandling.

Ladda ned rapporterna kring "Nationell utvärdering 2013 - bröst-, prostata-, tjocktarms- och ändtarmscancervård":

Rekommendationer, bedömningar och sammanfattningar »

Stöd för styrning och ledning »Indikatorer och underlag för bedömningar (här finns läkemedelsdata) »

De cancerläkemedel som är aktuella vid de 4 cancersjukdomarna kan också användas för att behandla andra sjukdomar. Kostnaden för dem utgjorde 56 % av kostnaderna för alla läkemedel inom grupperna L01-L03 år 2008. Att kostnaderna minskade med en halv miljard per år mellan 2008 och 2011 berodde fr a på stora patentutgångar bland L02BB antiandrogener, L01CD taxaner, L02BG aromatashämmare samt L01XA platinaföreningar.

Observera att medan Socialstyrelsens rapport sträcker sig fram till 2011 så är de två första diagrammen t o m 2012. Det tredje diagrammet visar skillnaden i kostnader 2008-2011 för de läkemedelsgrupper Socialstyrelsen studerade.

Start      Aktuellt      Metodbok      Resurser      Artiklar      Om NEPI