Start Aktuellt Metodbok Resurser Artiklar Om NEPI
NEPI - nätverk för läkemedelsepidemiologi

Nyhetsbrev Läkemedelsreformen

2013-04-04

Lugnande och antidepressiva till unga - rapportering i Ekot

I P1:s Ekot rapporteras att fler unga får lugnande och antidepressiva medel. Rapportering fokuserar på unga kvinnor 20-24 år med anledning av ett enskilt patientfall som presenteras. Ökningen i antalet individer som under året hämtat ut läkemedel inom några grupper har ökat kraftigt sedan 2006. Ökningen måste dock ställas till antalet kvinnor i åldersintervallet som också ökat. Tas hänsyn till detta så är ökningen av t ex gruppen N06A antidepressiva medel 18 % och för gruppen N05B lugnande medel o ataraktika 37 %. Den senare gruppen domineras av hydroxizin (Atarax) som har indikationerna urtikaria och klåda samt symtomatisk behandling av ångest och oro. Data är hämtade från Socialstyrelsens läkemedelsregister via statistikdatabas på hemsida.

Några ytterligare kommentarer:

Läs mer på P1:s hemsida »

Ta del av rådata per läkemedelsgrupp »

Rättelse 2013-04-08: I rådatafilen fanns av misstag med en åldersgrupp 15-24 år för båda könen. I denna är antalet individer/1000 inv respektive DDD/1000 inv falskt för hög genom en summering. Uppdaterad fil finns via länk ovan. Felet påverkar ej nedanstående information eller information rapporterad i massmedia.

Skillnaden mellan läkemedelsgrupperna vid årsprevalens (ovan) och uthämtad mängd (nedan) förklaras av att behandling med N05B lugnande medel och ataraktika samt med N05C sömnmedel och lugnande medel i stor utsträckning är korttidsbehandling eller vid behovsmedicinering. Behandling med N05A neuroleptika och N06A antidepressiva medel domineras av lång tids behandling. Därför blir uthämtad mängd/individ lägre för N05B och N05C än för N05A och N06A.s

Start      Aktuellt      Metodbok      Resurser      Artiklar      Om NEPI