Start Aktuellt Metodbok Resurser Artiklar Om NEPI
NEPI - nätverk för läkemedelsepidemiologi

Nyhetsbrev Läkemedelsreformen

140402

Hur mycket höjdes priset på barntabletter Kåvepenin egentligen?

Läkemedelsföretaget Meda höjde sitt pris på vissa barntabletter med 100 % genom att först kliva av läkemedelsförmånen och sedan söka nytt pris jämfört med mixtur Kåvepenin. Rapporteringen att priset ökade 50 % avser pris till patient inklusive apotekens fastställda påslag inom läkemedelsförmånen.

I februari rapporterade Hela Gotland under rubriken "Sjukliga priser på läkemedel" att läkemedelskommittén uppmärksammat att priset på Kåvepenin barntabletter ökat kraftigt och dessutom varierade mellan apotek. Vad som hänt var att läkemedelsföretaget Meda för barntabletter i styrkorna 125mg, 250mg och 500mg valt att kliva av förmånen för att kunna höja priset kraftigt. Detta innebar samtidigt att apotekens påslag inte längre reglerades utan att även dessa hade möjlighet att höja sina marginaler och att priserna varierade mellan apotek. Detta återrapporterade bl a i Dagens Medicin och uppmärksammades i riksmedia.

Efter en dryg månads turbulens och kritik fattade Tandvårds- och läkemedelsförmånsnämnden, TLV, beslut om att låta de två högre styrkorna åter ingå i förmånen till ett högre pris. Se beslutet här.

Svenska Dagbladet har under rubriken "Meda rundar prisregler för Kåvepenin" redogjort för bakgrunden till Medas agerande och hur företag kan utnyttja att TLV har delvis skilda kriterier för prishöjningar för läkemedel som ingår i förmånen och för beslut vid ansökan om att få ingå i förmånen.

Konsekvenserna blev följande (data är hämtade från TLV:s hemsida):

 

tablett