Start Aktuellt Metodbok Resurser Artiklar Om NEPI
NEPI - nätverk för läkemedelsepidemiologi

Nyhetsbrev Läkemedelsreformen

14-09-23

Ta hänsyn till skiften mellan substanser vid rapportering om kraftig ökning/minskning av enskild substans

Under sommaren och hösten har media raporterat om kraftig ökning av vissa smärtstillande läkemedel utan att redovisa motsvarande kraftiga minskningar av andra, sannolikt sämre alternativ. Rapporteringen gav en kraftigt missvisande bild av förändringar i användningen av receptbelagda kraftiga smärtstillande läkemedel.

SVT juli: "Antal personer som får smärtstillande läkemedel ökar kraftigt"

Som nyhet lyftes fram att "antal personer som använder sig av smärtstillande, och starkt beroendeframkallande, läkemedel ökar kraftigt i Sverige.

Vad som avsågs var användningen av kodein i kombinationspreparat. Rapporteringen missade helt att:

  1. Genomsnittlig total dos per behandlad patient minskade kraftigt (minskad dygnsdos och/eller kortare behandlingsperiod) så att den totala volymen mätt i DDD/1000 invånare i dygn var oförändrad över den studerade perioden 2006-2012
  2. Användningen av de alternativa kraftiga smärtstillande läkemedlen dextropropoxifen samt tramadol under samma period minskade kraftigt.

Aftonbladet september 2014: "Fler får ”hillbilly heroin” i Sverige"

Nyheten som lyftes fram var att oxikodon ("hillbilly heroin" enligt Aftonbladet) ökat kraftigt. Enligt "statistik från Socialstyrelsen visar att utskrivningarna av läkemedlet fyrdubblats de senaste åtta åren, från 39 194 till 170 172 personer 2013". Nyheten var en återrapportering från tidningen Metro uppenbarligen utan egen journalistisk granskning.

Rapporteringen missade att:

  1. Medan antalet som fått läkemedlet expedierat på apotek (årsprevalens) 4-dubblats så hade volymen mätt i DDD enbart fördubblats. Även för oxikodon så gavs lägre doser och/eller kortare behandlingar per patient.
  2. Användningen av de alternativa kraftiga smärtstillande läkemedlen dextropropoxifen samt tramadol under samma period minskade kraftigt.

Se aktuell statistik över användning av kraftiga smärtstillande läkemedel 2006-2013 uppdelat på kvinnor respektive män. Diagrammen visar årsprevalens och visar tydligt hur användningen av dextropropoxifen samt tramadol minskar kraftigt - enligt riktlinjer - och ersätts av kodein i kombinationer respektive oxikodon.

Kvinnor.png

man.png

 

tablettburk