Start Aktuellt Metodbok Resurser Artiklar Om NEPI
NEPI - nätverk för läkemedelsepidemiologi

Nyhetsbrev Läkemedelsreformen

14-10-01

TLV-rapport

"Patienter drabbas av ökade kostnader för

(recept)läkemedel (utan förmån)"

Efter att NEPI 2013 i debattartiklar uppmärksammat att priser på en och samma vara kan skilja kraftigt mellan apotek har tre rundabordsmöten genomförts under året. TLV har fått ett särskilt regeringsuppdrag och redovisar idag en delrapport om kostnaderna för läkemedel som ej kan omfattas av förmån. I denna framhålls bl a brister i prisinformation samt patientens utsatta situation.

Läs TLV:s delrapport här »

Läs om debattartiklarna här »

Läs mer om att 400 000 patienter varje månad påverkas »

Lyssna på SR P1 Plånboken, med bl a Konsumentverket, från i januari om "Prisskillnader på receptbelagda mediciner - svårt att som kund jämföra mellan apotek" här »

För att förstå patientens utsatta situation läs gärna sidorna 32-35 i rapporten först. I rapporten framgår också att förskrivande läkare ej har information om priser

  • inte för olika apotekskedjor för samma vara,
  • inte för olika varor med samma substans, och
  • inte heller för substitut, dvs för andra substanser med likartad effekt.

Även om detaljerad information på alla tre nivåer skulle kunna redovisas för läkaren genom prisdatabaser och ombyggnad av journalsystem så är det en alltför komplicerad matris att utöver priser på enskilda varor också ta reda på och diskutera dagspriser på enskilda apotek och apotekskedjor i ett patient-läkarmötet.

Läkaren kan inte agera i patientens intresse när patienten ska betala allt själv

Ovanstående innebär att läkaren ej kan göra sitt arbete som patientens företrädare. Patienten som oftast är omedveten om att ett eller flera av de läkemedel han/hon fått förskrivet på recept ej omfattas av förmån och priserna därför kan variera har inte någon möjlighet att agera som en medveten konsument och jämföra priser och välja apotek utifrån detta. Förutsättningar för effektiv priskonkurrens mellan apotek saknas därför.


För stat och sjukvårdshuvudmän är självklart att läkaren skall kunna vara informerad om priset på den eller de varor som läkaren förskriver på recept och därmed blir en kostnad inom läkemedelsförmånen för stat och sjukvårdshuvudman. Denna viktiga princip för att åstadkomma en kostnadseffektiv förskrivning förefaller inte vara lika viktigt när det handlar om att den enskilde patienten skall betala hela kostnaden för sina receptbelagda läkemedel.

Utbytesmöjligheten saknas

Att tillåta utbyte mellan receptbelagda läkemedel - även när de saknar förmån - som Läkemedelsverket bedömt vara medicinskt utbytbara på apotek är i sig en logisk åtgärd och NEPI har argumenterat för att denna möjlighet bör finnas. Det löser dock inte problemen med att priskonkurrens ej kan uppstå mellan apotek då patienterna ej har möjlighet att agera som prismedvetna konsumenter.


Prisinformation saknas och är svåröverskådlig

De facto saknas idag prisinformation fortfarande 5 år efter omregleringen hos flera apotekskedjors hemsidor. För Apoteksgruppen som är en av de kedjor som redovisar priser uppges dessa priser bara var interna rekommenderade priser. De i kedjan ingående fria företagarna har frihet att sätta egna priser.

Sverige är enligt Föreningen för generiska läkemedel och Läkemedelsindustriföreningen (enligt muntlig rapport vid rundabordssamtal på TLV våren 2014) unikt inom Norden och EU i det att receptbelagda läkemedel utanför förmån kan kosta olika på skilda apotek. Övriga länder har fri prissättning för läkemedelsföretag men en reglerad handelsmarginal för apotek som säkerställer att patienten har ett och samma pris på sitt receptbelagda läkemedel oavsett vilket apotek patienten uppsöker.

Förslag från NEPI (se 8.1, sidan 43 i TLV:s rapport)

Läs NEPI:s förslag till lösning inlämnat till rundabordssamtalen här »

Läs NEPI:s analys av konsekvenser av dagens system för patienter, förskrivare, samt sjukvårdshuvudmän inlämnat till rundabordssamtalen här »

Utbyte bör enligt NEPI kombineras med att hantera receptbelagda läkemedel utanför förmån på samma sätt som de gjordes i Sverige innan apoteksomregleringen och på samma sätt som de hanteras i resten av EU:

1. Fri prissättning för tillverkare av läkemedel och rapportering av pris till TLV:s prisdatabas

2. Ersättning till apotek för distribution och expedition enligt samma princip som för receptbelagda läkemedel inom läkemedelsförmånen.

En sådan lösning skulle innebära

  • en enklare situation för patienter och förskrivare med samma pris för en viss vara oavsett apotek och alltså inget behov av att jämföra priser mellan apotek för samma vara
  • möjlighet till överskådlig prisinformation i dagens journalssystem (på samma sätt som för läkemedel inom förmånen),
  • möjlighet att spara pengar för patienter genom att säkerställa att priskonkurrens mellan företag fortplantas direkt till apotekskund, samt
  • möjliggöra en lösning kring utbyte som ger maximal prispress för patienter.

Detta förslag till lösning har i rundabordssamtalen vid TLV stötts av bl a representanter från Handikappförbunden, Sveriges läkarförbund, Sveriges läkemedelskommittéer samt Föreningen för generiska läkemedel.

Möjligheten för apoteken att ha en högre handelsmarginal än idag genom prisförhandlingar med läkemedelsföretag kombinerat med utbyte skulle minska. De skulle istället få samma ersättning för samma arbete vare sig läkemedlet omfattades av förmån eller ej. Förslaget innebär således stora fördelar för samtliga berörda men minskade vinstmöjligheter för apotekskedjorna (men samma handelsmarginal som för receptbelagda läkemedel inom förmån).

Sveriges apoteksförening motsätter sig en sådan lösning, se bl a deras kommentar här där de hävdar att problemet är "statlig överreglering", inte att regleringens utformning i sig skapar problem för patienter, förskrivare och sjukvårdshuvudmän.

 

tablettburk