Start Aktuellt Metodbok Resurser Artiklar Om NEPI
NEPI - nätverk för läkemedelsepidemiologi

Nyhetsbrev Läkemedelsreformen

2014-10-16

Brister i läkemedelsstatistik

I en ny rapport från E-hälsomyndigheten om svensk läkemedels-statistik "En översyn över svensk läkemedelsstatistik" slås fast att statistiken håller en hög kvalitet även efter apoteksomregleringen. Denna analys är dock giltig enbart för receptförskrivna läkemedel. För läkemedel som rekvireras till vårdinrättningar samt för receptfria läkemedel har läkemedelsstatistiken försämrats. Vare sig E-hälsomyndigheten eller apoteksbranschen är dock medansvariga för detta.

Läs rapporten här »

Läs pressmeddelande här »

Läs om problem med leveransstatistik till sjukhus här »

För läkemedel som rekvireras till vårdinrättningar har statistiken försämrats genom brister i inrapportering från landsting i samband med upphandlingar av distribution. För närvarande (oktober 2014) saknas uppgifter från Jönköpings läns landsting i Concise analysverktyg. Från och med november 2013 sker inte längre någon inrapportering från Jönköpings landsting till e-Hälsomyndigheten då landstinget har tagit över läkemedelsförsörjningen i egen regi, från att det tidigare sköttes av apoteksaktörer. Tidigare har information fördröjts i samband med byte av distributörer.

För receptfria läkemedel har tillkomst av nya försäljningskanaler - olika apotek men fr a försäljning utanför apotek inneburit svårigheter att få en samlad bild över försäljningen.

Rapporten innehåller flera förslag på hur läkemedelsstatistik för receptförskrivna läkemedel kan förbättras ytterligare och pekar på vikten av att diskutera möjligheter som arbetet med Nationell ordinationsdatabas/samlad läkemedelslista vid Inera kan innebära.

Start      Aktuellt      Metodbok      Resurser      Artiklar      Om NEPI