Start Aktuellt Metodbok Resurser Artiklar Om NEPI
NEPI - nätverk för läkemedelsepidemiologi

Nyhetsbrev Läkemedelsreformen

2015-04-25

Tre tips om läkemedelsstatistik

tips.PNG

Tre tips till dig som rapporterar läkemedelsstatistik, bl a med anledning av ett reportage i P1 Medierna om problem i media-rapporteringen. Det finns många fallgropar i läkemedels-statistik. Ta hjälp!

1. Ta hjälp!

Ta hjälp av någon som kan läkemedelsområdet och har förståelse för ATC-klassifikation, mått som DDD/recipe/patienter samt känner till om något hänt på inom området i form av ny kunskap.
Sådana personer finns vid varje läkemedelskommitté i landet och de kan inte bara ge en lokal vinkling utan även ge förslag på lämpliga kontaktpersoner som möter berörd patientgrupp. Det går också bra att ta kontakt med NEPI genom att maila info(at)nepi.net

2. Se till helheten

Titta aldrig på enskilda substanser eller läkemedelsgrupper.

Studera alltid möjliga substitut/andra tänkbara läkemedel vid samma tillstånd. Ta reda på om det skett några förändringar i regelverken, beslut om
förmån eller i kunskapsläget som kan förklara förändringarna.
Överväg om en del av användningen av läkemedlen som du studerar sker inom slutenvården som inte finns med i de vanligaste statistikkällorna.

3. Välj rätt volymmått för varje situation!

Välj inte automatiskt det volymmått som ger "störst förändring".
Alla mått visar olika saker och har sina svagheter. Antalet patienter är t ex ett ganska svårtolkat mått när doser och behandlingstider förändras. Definierade dygnsdoser är inte genomsnittligt använda doser, fungerar ej för barn och kan vara direkt missvisande när det sker stora förskjutningar mellan preparat.

Se även några råd i Metodbok här!

 

tablett