Start Aktuellt Metodbok Resurser Artiklar Om NEPI
NEPI - nätverk för läkemedelsepidemiologi

Nyhetsbrev Läkemedelsreformen

2017-01-19

stafett.PNG

NEPI:s samverkansprojekt - slutrapport

För att kunna använda läkemedel på bästa sätt behöver patienter stöd från personer inom vård, omvårdnad och apotek. En gemensam och organisationsöverskridande bild kring ansvar och roller i läkemedelskedjan saknas. Denna brist leder till onödigt merarbete och kan försvåra utveckling av arbets-former. Det är den huvudsakliga slutsatsen av ett projekt som syftar till ökad samverkan i läkemedelskedjan. Projektet har drivits av stiftelsen NEPI i egen regi.

Under nära två år har 57 personer – läkare, sjuksköterskor, farmaceuter, patienter samt myndighetsanställda – svarat på frågor och tagit del av svaren upprepade gånger. Frågorna har handlat om hinder för god läkemedels-användning samt vad de olika yrkesgrupperna kan göra för en bättre användning. Ansatsen har varit både kvalitativ (poängsättning) och kvantitativ (kommentarsanalyser).

Slutsatserna skiljer sig delvis från de som den nationella läkemedelsstrategin prioriterar. Det är inte förvånande då läkemedelsstrategin framför allt utgår från problem och möjligheter som identifieras på organisations- och myndighetsnivå. NEPI:s projekt har fokuserat på de problem som enskilda personer – patienter och personal – upplever kring läkemedel i vardagen.

- Vi hoppas att synpunkter direkt från vardagsarbetet kan komma till nytta för det viktiga arbetet med att förbättra läkemedelsanvändningen för våra patienter, säger Mikael Hoffmann, chef för NEPI, särskilt nu när regeringen inför 2017 valt att lyfta fram patientperspektivet i arbetet med läkemedelsfrågorna.

Projektet har bearbetat och analyserat 947 hinder och över 800 kommentarer. 10 områden att särskilt beakta och aktivitetsförslag baserat på resultaten lyfts fram i rapporten.

Kontaktpersoner:

Mikael Hoffmann, läkare, mikael.hoffmann(at)nepi.net, 070-608 2028

Andreas Furängen, apotekare, andreas.furangen(at)nepi.net, 072-528 2700

Läs pressmeddelande »

Läs rapporten »

Läs bilagor »

 

tablett