Start Aktuellt Metodbok Resurser Nätverk Artiklar Om NEPI
NEPI - nätverk för läkemedelsepidemiologi

4-länssamverkan Workshop

4-länsgruppen

NEPI stödjer det samarbete kring läkemedelsuppföljning som pågår mellan Region Skåne, Stockholms läns landsting, Västra Götalandsregionen samt Landstinget i Östergötland. Samarbetet är ett uppdrag från respektive landstingsdirektör. Arbetet har bedrivits i nära samverkan med apotekare från Apoteket AB samt Socialstyrelsen (Epidemiologiskt centrum).

 

Syftet med samarbetet är att skapa en fördjupad förståelse för möjligheterna med de nya uppföljningsverktyg som finns samt att utveckla verktyg för lokal och regional benchmarking. Samarbetet går ut på att engagera personer som i sin normala tjänst har ett ansvar för uppföljningsfrågor och få dem att arbeta med att formulera frågeställningar kring läkemedel, beställa data, sammanställa och analysera detta samt i förlängningen även validera slutsatserna.

 

 

Rapporter

Rapport bench-marking läkemedel 2005 (publicerad 2006)

 

Läkemedel 2007 - en jämförelse baserad på Socialstyrelsens läkemedelsregister (publicerad maj 2008)

 

 

 

Nät