Start Aktuellt Metodbok Resurser Artiklar Om NEPI
NEPI - nätverk för läkemedelsepidemiologi

Föreningar Akademi Socialstyrelsen Läkemedelsverket TLV (f d LFN) SKL LIF SILinfo

Institutioner och andra akademiska resurser

Ett flertal institutioner och andra enheter arbetar med läkemedelsepidemiologiska frågeställningar, nedan följer länkar till en del.

 

Är du/ni bortglömda? Då beror det på att du/ni inte meddelat ert intresse att finnas med här. Meddela ditt intresse genom ett mail till info@nepi.net!

 


Image0001

Centrum för läkemedelsepidemiologi vid Karolinska Institutet

Vid enheten för klinisk epidemiologi, Institutionen för medicin vid Karolinska Universitetssjukhuset finns sedan 2005 Centrum för läkemedelsepidemiologi / Centre for Pharmacoepidemiology (CPE). 

 

Läs mer »

 


Nordiska högskolan för folkhälsovetenskap i Göteborg


Forskning om läkemedelsanvändning

The Nordic Pharmaco Epidemiological Network (NorPEN)

 

Läs mer »

 


Image0001

Avdelningen för klinisk farmakologi, Karolinska universitetssjukhuset i Huddinge

 

Avdelningen för klinisk farmakologi har ett antal forskargrupper som bedriver både experimentell preklinisk och klinisk forskning. Forskningen är i första hand inriktad på problemställningar inom områdena läkemedelsmetabolism, farmakogenomik, farmakogenetik, farmakogivilans (biverkningar), läkemedelsepidemiologi, telefarmakologi.

 

Läs mer »

 


Image0002

Institutionen för farmaci, Uppsala universitet

 

Vid Institutionen för farmaci finns en särskild enhet för läkemedelsepidemiologi och läkemedelsekonomi. Fokus på forskningen ligger på läkemedelsanvändning inom psykiatri, smärta, dermatologi samt compliance vid läkemedelsbehandling.

 

Läs mer »

 


 

Image0009

 

Enheten för Socialmedicin vid Sahlgrenska akademin

Forskargruppen i samhällsfarmaci forskar om uppfattningar om läkemedel bland patienter  och hälso- och sjukvårdspersonal; migränpatienters följsamhet och uppfattningar om läkeemdelsamt läkemedelsreformerna i Sverige - implementering, kostnadsutveckling och erfarenheter.

 

Läs mer »

 

 

tablettburk