Start Aktuellt Metodbok Resurser Artiklar Om NEPI
NEPI - nätverk för läkemedelsepidemiologi

Arkiv ABLA Artiklar 2007- Varningsinformation

Artiklar och rapporter

 

Rapporter

Läkemedelsmarknaden 2002-2011 från Almedalen (juli 2012)

Rapport om särläkemedel (dec 2011)

TLV:s genomgång av diabetesmedel (sept 2010)

TLV:s genomgång av blodfettsänkande medel (juni 2010)

Styrformer för effektiv läkemedelsanvändning (CMT januari 2010)

Rapport till Delegationen för samverkan inom klinisk forskning (juni 2008)

 

Rapport om förskrivnings-orsak (juni 2008)

Läkemedel 2007 - en jämförelse baserad på Socialstyrelsens läkemedelsregister (publicerad maj 2008)

 

 

Remissvar

Socialstyrelsen Dnr 4188/2010
"Hur Learning Management System (LMS) kan använ-das för kunskapsspridning och fortbildning kring läkemedelsförskrivning
för AT-läkare"

ABLA - Aktivitetsgruppen för bättre läkemedels-användning
1999-2005

Läs mer »

Artiklar 2007-

Läs mer »

Arkiv 1994-2006

Läs mer »

Varningsinformation 2008

Läs mer »

 

 

omslag_rapport_14

Start  Aktuellt  Metodbok  Resurser    Om NEPI