Start Aktuellt Metodbok Resurser Artiklar Om NEPI
NEPI - nätverk för läkemedelsepidemiologi

Nyhetsbrev Läkemedelsreformen

Följsamhet 2000-2008

Detta interaktiva diagram beskriver utvecklingen av försäljning av humanläkemedel ATC-grupper A-S under åren 2000 till och med 2008 med särskilt fokus på val av kostnadseffektiva alternativ inom några urval av läkemedelsgrupper.
Data hämtade från försäljningsstatistik tillhandahållen av Apoteket AB via Xplains historiska kuber i augusti 2009.

Asterisk = Sverige.

Olika landsting kan markeras i diagram eller i krysslista till höger varvid dessa landstings förändringar markeras särskilt.

Observera att data på detta diagram INTE är standardiserade för ålder- och kön!

 

De variabler som kan väljas på x- och y-axlarna är:

Invånare

C10AA statiner DDD/TIND

C10AA statiner AUP / TIN

C10AA01 simvastatin DDD/TIND

C10AA01 simvastatin ANDEL av statiner %DDD

N06AB SSRI DDD / TIND

N06AB SSRI AUP / TIN

N06AB04 citalopram DDD / TIND

N06AB04 citalopram ANDEL av SSRI %DDD

A02BC protonpumpshämmare DDD / TIND

A02BC protonpumpshämmare AUP / TIN

A02BC01 omeprazol DDD / TIND

A02BC01 omeprazol ANDEL av protonpumpshämmare %DDD

A02BC03 lansoprazol DDD / TIND

A02BC01 + 03 omeprazol + lansoprazol DDD / TIN

A02BC01 + 03 omeprazol + lansoprazol i ANDEL av protonpumpshämmare %DDD

C09 RAAS-blockad DDD / TIND

C09 RAAS-blockad AUP / TIN

C09A ACE-i DDD / TIND

C09A ACE-i komb DDD / TIND

C09A+B ACE-i inkl komb DDD/TIND

C09A+B ACE-i inkl komb andel av RAS-blockad %DDD

Grundtanken med denna sida är att ge möjlighet att på en axel (t ex y-axeln) kunna följa följsamhet till rekommenderade val jämfört med totalt behandlingstryck eller kostnad av läkemedelsgruppen på en annan axel (t ex x-axeln).

Observera att data EJ är standardiserat för ålder- och kön i detta diagram för närvarande. Det innebär att demografiska faktorer - utöver variationer i sjuklighet m m - kan förklara skillnader.  Vidare bör flera av dessa följsamhetsmått ställas i relation till andra faktorer, t ex bör andelen citalopram av SSRI ställas i relation till användning av andra kostnadseffektiva val inom SSRI-gruppen liksom till övriga antidepressiva läkemedel, omeprazol bör även analyseras i förhållande till lansoprazol inom gruppen protonpumpshämmare.

ACE-i = hämmare av angiotensin-converting enzyme

ACE-i komb = fast kombination av tiaziddiuretika samt hämmare av angiotensin-converting enzyme

AUP = Apotekens utförsäljningspris, dvs den totala kostnaden för läkemedel (egenavgift + förmånskostnad)

Std Riket = ålders- och könsstandardiserat efter svensk normalpopulation aktuellt år

DDD = definierad dygnsdos

RAAS = renin-angiotensin-aldosteron-systemet

SSRI = selektiva serotoninåterupptagshämmare

TIN = 1000 invånare

TIND = 1000 invånare och dygn

Denna hemsida kan fritt användas för utbildning och analys. Bör endast hanteras av personer väl förtrogna med möjligheterna och fallgroparna hos läkemedelsstatistik.

För frågor om eller synpunkter på statistiken tag kontakt med NEPI via info@nepi.net.

Media - var vänliga tag alltid kontakt med NEPI innan användande av dessa data! NEPI kan tillhandahålla mer specifik och kommenterad/förklarad statistik vid behov.