Start Aktuellt Metodbok Resurser Artiklar Om NEPI
NEPI - nätverk för läkemedelsepidemiologi

Läkemedel Betalning Kostnad Volym Individdata Läkemedelsregistret Sweden eXplorer

Individdata

Socialstyrelsens nya läkemedelsregister omfattar sedan juli 2005 individbaserade uppgifter om alla svenskars utköp av receptförskrivna läkemedel. Genom detta är det möjligt att studera enskilda individers uthämtning av receptförskrivna läkemedel över tid. På så sätt är det möjligt att tillämpa ett antal epidemiologiska mått på läkemedelsanvändningen som inte kan beräknas med aggregerade data från vanlig läkemedelsstatistik.

Exempel på sådana nya mått är:

  • Prevalens - antalet samtidiga användare av ett läkemedel (mäts oftast som antalet patienter/1000 invånare)
  • Incidens - antalet nya användare under en definierad tidsperiod (mäts oftast som antalet patienter/1000 personår)
  • Uppskattad duration – genomsnittlig behandlingstid
  • Utköpt mängd läkemedel per individ

De nya måtten på läkemedelsanvändningen kan grafiskt illustreras med begreppet väntetidsfördelning (waiting time distribution).

Läs mer »

diagr1.gif

Ett annat mått som fångar skevheten i användningen av läkemedel i befolkningen är Lorenzkurvan.

Läs mer »

Måtten finns redovisade i den årliga statistiken över läkemedelsanvändningen i Sverige från Socialstyrelsen.

Läs mer »

 

tablettburk