Start Aktuellt Metodbok Resurser Artiklar Om NEPI
NEPI - nätverk för läkemedelsepidemiologi

Föreningar Akademi Socialstyrelsen Läkemedelsverket TLV (f d LFN) SKL LIF SILinfo

LIF - de forskande läkemedelsföretagen

lif_logo

LIF, tidigare känd som Läkemedelsindustriföreningen, har på sin hemsida återkommande egna samt kommentarer till andra analyser av läkemedelsmarknaden.

 

Läkemedelsmarknaden och hälso- och sjukvården i siffror

LIF kommenterar Socialstyrelsens rapport om läkemedelskostnaderna 2008-10-01


I skriften "Sanningen om läkemedelskostnaderna" konstaterar LIF att "läkemedelskostnadernas andel av de totala hälso- och sjukvårdskostnaderna har under den senaste tio-årsperioden legat stabilt kring 13 %". 

 


NEPI kommenterar skriften "Sanningen om läkemedelskostnaderna"

 

Under en 10-årsperiod med

  • införande av en särskild myndighet som skall se över läkemedlens kostnadseffektivitet och kan utesluta läkemedel ur förmånen (LFN - TLV)
  • generiskt utbyte på apotek,
  • kraftigt ökad satsning från sjukvårdshuvudmännen på producentobunden information,
  • utbyggnad av nya beslutstöd i vården,
  • nya förutsättningar för läkemedelskommittéerna att arbeta,
  • patentutgångar för flera av våra dyraste läkemedel samt
  • tydliggörande av kostnadsansvar för läkmedel i sjukvården

har alltså läkemedelskostnaderna ändå ökat i takt med övriga kostnader i vården.


Under den närmaste 10-årsperioden finns inte lika mycket radikala lösningar att ta till samtidigt som biologiska läkemedel vars patent går ut inte kommer att leda till samma prispress då dessa inte kommer vara utbytbara. Utöver detta tillkommer nya - och efterlängtade - möjligheter att behandla sjukdomar, särskilt tydligt vad gäller särläkemedel för ovanliga sjukdomar.

 

Skriften innehåller dock mycket värdefull information och ett kompletterande och nödvändigt perspektiv till läkemedelsmarknaden.

 

 

 

tablettburk