Start Aktuellt Metodbok Resurser Artiklar Om NEPI
NEPI - nätverk för läkemedelsepidemiologi

Nyhetsbrev Läkemedelsreformen

Läkemedelsreformen 2002-2008

Centrum för utvärdering av medicinsk metodik vid Linköpings universitet (CMT) har ett uppdrag från P16-gruppen att utvärdera effekter av olika styrformer på läkemedelsanvändning.

 

Inom ramen för detta arbete har NEPI tagit fram ett större material kring utvecklingen av läkemedelsanvändningen baserat på försäljningsstatistik från Apoteket AB. Delar av denna statistik presenteras här i form av interaktiva motion charts vilket möjliggör enkel analys och presentation av utvecklingen över tid i olika landsting/regioner.

 

Aktuella diagram är att ses som exempel på möjliga uppföljningar och bör hanteras av personer väl förtrogna med läkemedelsstatistik, inklusive svagheterna i densamma.

 

Ytterligare diagram kommer att läggas upp successivt.

För att kunna se diagrammen krävs att Adobe Flash player finns installerad i din webläsare. Adobe Flash player kan laddas ned här!

flashplayer_100x100.jpg

För Internet Explorer 8 finns ett känt säkerhetsproblem med Adobe Flash player som har åtgärdats, för vissa användare kvarstår dock problem att utnyttja Flash player. 

Öppenvårdsförsäljning

Normal skärm

Öppenvårdsförsäljning per organsystem (ATC1) Normal skärm
Följsamhet till vissa preparat

Normal skärm

 

 

tablettburk