Start Aktuellt Metodbok Resurser Artiklar Om NEPI
NEPI - nätverk för läkemedelsepidemiologi

Läkemedelsuppföljning

tabl1_text

 

Vad menar NEPI med att se människan i medicinen?

Läkemedelsuppföljning

Ett av NEPI:s huvudmål är att bidraga till att utveckla området läkemedelsepidemiologi såväl som

·        ett forskningsområde, som

·        ett verktyg för uppföljning i hälso- och sjukvården samt samhället i övrigt.

 

Därför använder NEPI begreppet läkemedelsuppföljning, eller "uppföljning av läkemedels användning och effekter i samhället" för att betona vikten av samverkan mellan akademi och vård för att utveckla området.

 

Att se människan i medicinen

Läkemedelsuppföljning ger oss möjlighet att beskriva vilka personer vi behandlar, för vilka åkommor och troliggöra att de effekter vi sett i kliniska prövningar kan ses även i vårdens vardag. Men det ger oss också möjlighet att belysa andra frågor som inte alltid står högt på listan över prioriterade uppföljningar som t ex jämlikhet i vården.

 

Läkemedelsepidemiologi

Läkemedelsepidemiologi kan sägas vara resultatet av en korsning mellan epidemiologi och klinisk farmakologi. Undersökningsfokus är från den kliniska farmakologin medan metoderna hämtats från epidemiologin. Läkemedelsepidemiologi handlar om läkemedels användning och effekter i befolkningen.

 

Ämnet växte fram under 1960-talet då behovet att kunna följa upp och utvärdera riskerna med läkemedelsbehandling uppmärksammades allt mer. Under senare år har fokus vidgats till att även omfatta rationell läkemedelsanvändning och hälsoekonomiska aspekter av läkemedelsanvändningen.

 

Med allt mer kraftfulla läkemedel och en ökande läkemedelsanvändning är läkemedelsepidemiologi mycket aktuellt. Undersökningar av läkemedels användning, effektivitet och biverkningar efterfrågas allt mer. Forskare inom flera olika verksamhetsområden använder idag epidemiologiska metoder vid läkemedelsstudier. Läkemedelsepidemiologiska studier kan göras med registerdata eller data som insamlats på annat sätt och t ex fokusera på:

 

Start      Aktuellt      Metodbok      Resurser      Artiklar      Om NEPI