Start Aktuellt Metodbok Resurser Artiklar Om NEPI
NEPI - nätverk för läkemedelsepidemiologi

Läkemedel Betalning Kostnad Volym Individdata Läkemedelsregistret Sweden eXplorer

Läkemedelsepidemiologi

Läkemedelsepidemiologi innebär läran om hur läkemedel används och vilka effekter de har i befolkningen. Ämnet växte fram under 1960-talet då behovet att kunna följa upp och utvärdera riskerna med läkemedelsbehandling uppmärksammades allt mer. Under senare år har ämnet vidgats till att även omfatta rationell läkemedelsanvändning och hälsoekonomiska aspekter av läkemedelsanvändningen.  

 

Ämnesområdet kan ses som en sammanslagning av å ena sidan kunskapsområdet epidemiologi, och å andra sidan läkarspecialiteten klinisk farmakologi samt det farmaceutiska verksamhetsområdet samhällsfarmaci.

I ovanstående länkar beskrivs några av de viktigaste termerna  - och fallgroparna - i läkemedelsstatistik.

  • Läkemedel
  • Betalning
  • Kostnad
  • Volym
  • Individdata

Till stora delar är texterna hämtade från den rapport "Läkemedel 2007 - en jämförelse baserad på Socialstyrelsens läkemedelsregister" som 4-länsgruppen publicerat.

 

tablettburk

 

Start  Aktuellt    Resurser  Artiklar  Om NEPI