Start Aktuellt Metodbok Resurser Artiklar Om NEPI
NEPI - nätverk för läkemedelsepidemiologi

Verksamhet Styrelse Styrdokument Stiftare Utredning 1992 Utvärdering 2000 LÄTTLÄST KONTAKT

Om NEPI

Stiftelsen Nätverk för läkemedelsepidemiologi - NEPI - inrättades genom ett riksdagsbeslut 1993. Enligt stadgarna ska NEPI "främja forskning och utveckling främst inom områdena läkemedelsinformation, läkemedelsepidemiologi och läkemedelsekonomi”.

 

 Barbro Westerholm, pådrivande vid inrättandet av NEPI Stark pådrivande kraft för att inrätta NEPI var riksdagsman, professor emerita Barbro Westerholm (fp).
   
 Arne Melander, chef för NEPI 1994-2007 Professor Arne Melander var chef för NEPI under åren 1995-2007.

 

NEPI har sedan 2008 sitt kansli i Östergötland. Landstinget i Östergötland stödjer verksamheten genom att ställa infrastruktur till förfogande.

 

Sedan NEPI bildades har flera andra aktörer fått uppdrag och resurser att arbeta med läkemedelsinformation, till exempel har läkemedelskommittéernas verksamhet lagfästs och läkemedelsverket har utökat sin information riktad mot såväl hälso- och sjukvård som allmänhet.

 

Under 90-talet utvecklades området hälsoekonomi kraftigt och myndigheten Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket - TLV (tidigare känt som Läkemedelsförmånsnämnden, LFN) - fattar nu beslut om vilka läkemedel som är tillräckligt kostnadseffektiva för samhället för att kunna omfattas av läkemedelsförmånen i öppen vård.

 

Som en konsekvens har NEPI kunnat inrikta sin verksamhet på området läkemedelsepidemiologi - uppföljning av läkemedels användning och effekter i samhället.

2010 genomfördes en så kallad permutation av stiftelsen då Apoteket AB genom sin nya roll efter omregleringen av apoteksmarknaden trädde tillbaka som stiftare. Från och med november 2011 är Apotekarsocieteten och Svenska läkaresällskapet ansvariga för NEPI.

Läs mer om permutationen »

 

tablett