Start Aktuellt Metodbok Resurser Artiklar Om NEPI
NEPI - nätverk för läkemedelsepidemiologi

Nyhetsbrev Läkemedelsreformen

Öppenvård 2000-2008

Detta interaktiva diagram beskriver utvecklingen av försäljning av humanläkemedel ATC-grupper A-S under åren 2000 till och med 2008. Data är hämtade från försäljningsstatistik tillhandahållen av Aoteket AB via Xplains historiska kuber i augusti 2009.

Asterisk = Sverige.

Olika landsting kan markeras i diagram eller i krysslista till höger varvid dessa landstings förändringar markeras särskilt.

 

De variabler som kan väljas på x- och y-axlarna är:

AUP exkl moms Std Riket/invånare och dygn

AUP exkl moms

AUP exkl moms / TIN

AUP exkl moms Std Riket / TIN

AUP exkl moms / DDD

AUP exkl moms Std Riket per TIN / DDD

DDD

DDD / TIND                     

DDD Std Riket / TIND

DDD Std Riket / invånare och dygn

Förmån exkl moms

Förmån exkl moms / TIN

Förmån exkl moms Std Riket / TIN

AUP = Apotekens utförsäljningspris, dvs den totala kostnaden för läkemedel (egenavgift + förmånskostnad)

Std Riket = ålders- och könsstandardiserat efter svensk normalpopulation aktuellt år

DDD = definierad dygnsdos

TIN = 1000 invånare

TIND = 1000 invånare och dygn

Denna hemsida kan fritt användas för utbildning och analys. Bör endast hanteras av personer väl förtrogna med möjligheterna och fallgroparna hos läkemedelsstatistik.

För frågor om eller synpunkter på statistiken tag kontakt med NEPI via info@nepi.net.

Media - var vänliga tag alltid kontakt med NEPI innan användande av dessa data! NEPI kan tillhandahålla mer specifik och kommenterad/förklarad statistik vid behov.