Start Aktuellt Metodbok Resurser Artiklar Om NEPI
NEPI - nätverk för läkemedelsepidemiologi

Arkiv ABLA Artiklar 2007- Varningsinformation

Rapporter 1994-2006

Under NEPI:s verksamhet har ett antal rapporter publicerats. Enstaka exemplar kan beställas från NEPI:s kansli.

 

Kan läkemedel förebygga ohälsa?
Gunnar Lindberg

Arne Melander

 

omslag_rapport_14

Marknadsföring av läkemedel: Effekter på behandlingens inriktning och kostnader  
Arne Melander
J Lars G Nilsson

Läs sammanfattning

 

 

Statiner
Effekter - Patientnytta - Användning - Vinster - Kostnader 
Arne Melander
Gunnar Lindberg
Juan Merlo
Thomas Kjellström
J Lars G Nilsson

 

 

Utsättning av läkemedel – kliniskt viktigt med praktiskt svårt  

Kurt Boman
Jan-Erik Ögren

Läs utdrag

 

 

BENSODIAZEPINER OCH DERAS ANALOGER:
Användning – Beroende – Styrfaktorer

Arne Melander
Freddy Johansen
Sven-Olov Lindahl
Thor Lithman
Juan Merlo
Dennis Noreen
Gerd Peterson
Carin Svensson
Gunnar Lindberg

 

 

Läkemedelsanvändares utnyttjande av sjukvård - en studie i Skåne
Juan Merlo
Thor Lithman
Dennis Noreen
Arne Melander

 

 

Läkemedelsanvändare i Skåne 2000.
Juan Merlo
Thor Lithman
Dennis Noreen
Arne Melander

 

 

Läkares relationer till läkemedelskommittéer. Attityder och faktisk förskrivning.
Arne Melander
J. Lars G. Nilsson

 

 

Jämförpriser på läkemedel.
Läkemedelpriser/kostnader i kronor per dygnsdos under år 2000
Ett hjälpmedel för att bedöma kostnadseffekten av preparatrekommendationer

J. Lars G. Nilsson
Arne Melander

 

 

Hur gick försöket med generisk substitution i Skåne?
Sara Nordling
Gunnar Lindberg
Christer Sandberg
Anders Anell
Arne Melander
Tony Rydberg

 

 
Förbättrad läkemedelsanvändning genom bättre följsamhet till läkemedelsordinationen
Förslag till gemensamma mål för läkare, sjuksköterskor och farmaceuter.

Nilsson JLG 

 

 

Forbrug av Läkemedel i Skåne og Østdanmark
Hedda Bille
Thor Lithman
Christer Luthman
Arne Melander
Juan Merlo
Aase Nissen
Dennis Noreen

 

 

Styrande läkemedelskostnader: Kostnadsmedveten läkemedelsanvändning
Nilsson JLG
Arne Melander

 

 

Patientnytta och patientrisker vid blodtrycksbehandling med kalciumantagonister - En litteraturöversikt
Gunnar Lindberg
Ulf Lindblad
Arne Melander 

 

 
Onödigt dyra läkemedel vid hypertoni: Spara 300 miljoner kronor per år med oförändrad medicinsk effektivitet
Arne Melander
Eva Nilsson
Lars Nilsson,
Hans Liedholm
Sven-Olov Lindahl
Ulf Lindblad 
 

Läkemedelsbehandling av hypertoni i primärvården. Terapival och dess kostnader.
Gunnar Lindberg

 

 

Användningen av generiska läkemedel i Sverige
J. Lars G. Nilsson
Nilsson A
Kristina Lundh

 

 

Användningen av lugnande medel och sömnmedel i Sverige
Arne Melander 

 

 

 


  


 


 

 

 

 

 

 

tablett