Start Aktuellt Metodbok Resurser Artiklar Om NEPI
NEPI - nätverk för läkemedelsepidemiologi

Föreningar Akademi Socialstyrelsen Läkemedelsverket TLV (f d LFN) SKL LIF SILinfo

Resurser

Det finns flera offentliga källor med intressant information om läkemedel samt tillgång till läkemedelsstatistik. Här är några exempel:

 

 

who

WHO Collaborating Centre for Drug Statistics Methodology

 

The WHO Collaborating Centre for Drug Statistics Methodology was established in 1982 and is situated in Oslo at the Norwegian Institute of Public Health.
The Centre's main tasks are development and maintenance of the ATC/DDD system, including:

  • To classify drugs according to the ATC system.
  • Priority will be given to the classification of single substances, while combination products available internationally (i.e. important fixed combinations) will be dealt with as far as possible.
  • To establish DDDs for drugs which have been assigned an ATC code.
  • To review and revise as necessary the ATC classification system and DDDs.
  • To stimulate and influence the practical use of the ATC system by co-operating with researchers in the drug utilization field.

Här finner du bland annat register över ATC-koder och uppgifter om DDD, samt förslag till ändringar av dessa.

 

Läs mer »

 

 

The WHO Statistical Information System - WHOSIS

WHOSIS, Statistical Information System of the World Health Organisation, is an interactive database bringing together core health statistics for the 193 WHO Member States. It comprises more than 70 indicators, which can be accessed by way of a quick search, by major categories, or through user-defined tables. The data can be further filtered, tabulated, charted and downloaded.

 

Läs mer »

 


Socialstyrelsen

sos_logo

 

Socialstyrelsen, SoS, ger utöver Öppna jämförelser även ut återkommande analyser av läkemedelsmarknaden.

Vid Socialstyrelsen finns också en rad hälsodataregister samt läkemedelsregistret.

Läs mer »

 


Sveriges Kommuner och Landsting

skl_logo_2006

 

Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, har på sin hemsida information över hur läkemedelsmarknaden utvecklas, och särskilt då kostnaderna för läkemedel i öppen vård.

 

sjvdata_i_fokus

 

Här finns också en samling av offentlig statistik över hälso- och sjukvård, inklusive läkemedel, som är direkt sökbar - Sjukvårdsdata i fokus.

 

Läs mer »

 


 

Läkemedelsverket

mpa_logo

 

Läkemedelsverket har ansvar för godkännanden och kontroll av läkemedel, naturläkemedel och medicintekniska produkter. Läkemedelsverkets uppgift är att se till att den enskilda patienten och hälso- och sjukvården får tillgång till säkra och effektiva produkter och att dessa används ändamålsenligt och kostnadseffektivt.

 

Läs mer »

 


 

Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket

tlv-logo

 

TLV hette tidigare Läkemedelsförmånsnämnden, LFN. LFN inrättades 2002 och hade till uppgift att ta beslut om vilka receptbelagda läkemedel och förbrukningsartiklar som ska subventioneras.

TLV har en särskild prisdatabas som omfattar priser på alla förpackningar av läkemedel som ingår i läkemedelsförmånen.

 

Läs mer »

 


 

SIL

sil_logga_webb

 

Svensk informationsdatabas för läkemedel - SIL - har som övergripande syfte att etablera en nationell organisation för kvalitetssäkring, produktion och distribution av en informationsdatabas för läkemedel. Den bärande idén bakom SIL-projektet är att landstingen ska samverka och ställa krav på framtidens verksamhetsstöd

 

Läs mer »

 


Läkemedelsindustriföreningen

lif_logo

LIF - föreningen för de forskande läkemedels-företagen har på sin hemsida återkommande egna samt kommentarer till andra analyser av läkemedelsmarknaden.

 

Läs mer »

 


 

Apoteken service AB

apotekens service logo 

Apoteket AB har en lång tradition av att sammanställa statistik över läkemedelsförsäljningen i Sverige. Statistiken har varit baserad på försäljningen av läkemedel från landets samtliga apotek till allmänheten, landsting och övriga kunder.

Sedan omregleringen av apoteksmarknaden hanteras nationell läkemedelsstatistik över på apotek försålda receptförskrivna läkemedel av Apotekens Service AB.

 

Läs mer »

NOD

PALL

 

 

tablettburk

 

Start  Aktuellt  Metodbok    Artiklar  Om NEPI