Start Aktuellt Metodbok Resurser Artiklar Om NEPI
NEPI - nätverk för läkemedelsepidemiologi

Föreningar Akademi Socialstyrelsen Läkemedelsverket TLV (f d LFN) SKL LIF SILinfo

Sveriges Kommuner och Landsting

skl_logo_2006

 

Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, har på sin hemsida information över hur läkemedelsmarknaden utvecklas, och särskilt då kostnaderna för läkemedel i öppen vård.

 

Här finns också annan information kring hur sjukvårdshuvudmännen arbetar med läkemedelsfrågorna, inklusive patientsäkerhet.

 

 

sjvdata_i_fokus

 

På SKL:s hemsida finns också en samling av offentlig statistik över hälso- och sjukvård, inklusive läkemedel, som är direkt sökbar utan särskild inloggning - Sjukvårdsdata i fokus. För närvarande (2010) uppdateras dock ej läkemedel.

I Sjukvårdsdata i fokus väljer du själv hur du vill få statistik om landstingen presenterad. Du kan göra jämförelser mellan landstingen och en rad andra analyser med hjälp av kartor och flera typer av tabeller och diagram.

 

Sjukvårdsdata i fokus använder samma webbapplikation som Nomesco (Nordic Medico-Statistical Commitee). På Nomescos sida kan du göra Nordiska jämförelser inom hälso- och sjukvårdsområdet.

 

 

 

 

 

tablettburk