Start Aktuellt Metodbok Resurser Artiklar Om NEPI
NEPI - nätverk för läkemedelsepidemiologi

Föreningar Akademi Socialstyrelsen Läkemedelsverket TLV (f d LFN) SKL LIF SILinfo

Socialstyrelsen

sos_logo

Socialstyrelsen, SoS, är en statlig myndighet under Socialdepartementet, med en mycket bred verksamhet och många olika arbetsuppgifter inom områden som rör socialtjänst, hälso- och sjukvård, hälsoskydd, smittskydd och epidemiologi.

Större delen av SoS verksamhet är riktad till personal, ansvariga och beslutsfattare inom de områden som nämndes ovan. SoS ger stöd, påverkar och granskar på flera olika sätt:

  • kunskap
  • samlar in, sammanställer, analyserar och förmedlar .
  • normer
  • tar fram baserade på lagstiftning och kunskap.
  • tillsyn
  • utövar för att se till att normerna följs och för att minimera risker.
  • utför andra myndighetsuppgifter som till exempel att ansvara för hälsodataregister och officiell statistik.

Statistik från Socialstyrelsen finns sökbar på deras hemsida.

Rapporter m m

Öppna jämförelser av hälso- och sjukvårdens kvalitet och effektivitet 2008

Öppna jämförelser av hälso- och sjukvårdens kvalitet och effektivitet 2007

 

Öppna jämförelser inom vården och omsorgen om äldre 2007

 

Läkemedelsförsäljningen i Sverige - analys och prognos inför 2008-2012

Läkemedel - statistik för år 2007

Läkemedel - statistik för år 2006

 

Epidemiologiskt centrum

Vid Socialstyrelsen ansvarar Epidemiologiskt centrum för ett antal olika register, däribland läkemedelsregistret, samt för att framställa officiell statistik. Utöver detta biträder EpC kvalitetsregistren med viss service.

 

Läkemedelsregistret är avsett för att användas för medicinsk uppföljning, utvärdering, kvalitetssäkring, epidemiologiska undersökningar, forskning och framställning av statistik. För personuppgifter, som finns i registret fr.o.m. 2005-07-01, är användningen begränsad till epidemiologiska undersökningar, forskning och framställning av statistik inom hälso- och sjukvårdsområdet.

 

Uppgifter i EpC:s hälsodata- och dödsorsaksregister är sekretesskyddade enligt lag. Statistiska uppgifter kan dock i allmänhet lämnas ut.

 

Läs mer »

 

 

 

tablettburk