Start Aktuellt Metodbok Resurser Artiklar Om NEPI
NEPI - nätverk för läkemedelsepidemiologi

Verksamhet Styrelse Styrdokument Stiftare Utredning 1992 Utvärdering 2000 LÄTTLÄST KONTAKT

Styrelse

NEPI:s styrelse består efter ordförande Peter Höglunds bortgång i september 2019 av följande ledamöter.

Styrelsens ledamöter utses för två år i taget. Förnyelse av mandat sker inför årsskiftet 2019/2020. Styrelsens ordförande utses av ledamöterna. Vid styresemöte 2019-10-14 utsågs Karin Meyer till t f styrelseordförande. Konstituerande möte med ny styrelse planeras till februari 2020.

 

Ordinarie ledamöter

  Utsedd av
Karin Meyer, t f ordf

Farm dr, leg apotekare.

Tidigare bl a Quintiles, AstraZeneca samt Läkemedelsverket

Apotekarsocieteten
Thomas Bradley

Överläkare och med dr, Avdelningen för klinisk farmakologi, Karolinska Universtetssjukhuset, Huddinge 14186 Stockholm

Svenska läkaresällskapet

Håkan Larsson

Specialist i allmänmedicin

Primärvårdschef, Västerbottens läns landsting.

Svenska läkaresällskapet

Joakim Söderberg

Leg apotekare,
Health Solutions AB,

Stockholm

Apotekarsocieteten
Vakant

-

Apotekarsocieteten
     
Ersättare       
Ylva Böttiger

Professor i klinisk farmakologi, Universitetssjukhuset i Linköping

Svenska läkaresällskapet
Annika Nordén-Hägg Farm dr, leg apotekare.
Apotek Hjärtat
Apotekarsocieteten 

 

 

tablett